פירות כמשל

קוד: פירות כמשל בתנ"ך

סוג: משל

מאת:

אל: