פירות

קוד: פירות בתנ"ך

אבטיח

אגוז

אשכול

אשכלות

בְאֻשִים

בוטן

בוסר

ביכורה

ביכורים

בֶסֶר

גרגרים

דבֵלה

דבֵלים

זיִת

סמדָר

עוללות

ענָב

פַג

פקועות

פקעים

פרֶט

פרי - כללי

צימוקים

רימון

שקדים

שׂרוקים

תאנים

תפוח זהב

תפוחים

תוספות ותגובות