מפרי פי איש

קוד: מפרי פי איש בתנ"ך

סוג: הבדלים1

מאת: אראל

אל:

בכמה מקומות בספר משלי נזכר הביטוי "מפרי פי איש":

"פרי" בתנ"ך הוא משל לאחד משני דברים: תוצאה טבעית של פעולה, או גמול מה' על פעולה (פִירוט). מהי המשמעות של "מִפְּרִי פִי אִישׁ" כאן?:

ראו: פסוק נוסף שבו דיבור נמשל לפרי.

תגובות