אם מחפשים אותי - תגידו שאני לא בבית

קוד: אם מחפשים אותי - תגידו שאני לא בבית בתנ"ך

סוג: מסקנה

מאת: אראל

אל:

למחיקה - עבר לכאן.תגובות