שמירת הלשון, שמירת סוד

קוד: שמירת הלשון בתנ"ך

סוג: אוסף_תוספת

מאת:

אל: סגלות משלי

תוספות ותגובות