תהפוכות = זיג-זג פוליטי

קוד: תהפוכות= בתנ"ך

סוג: הגדרה

מאת: אראל

אל: סגלות משלי

פוליטיקאים רבים נאשמים בכך שהם "מזגזגים" - משנים את דעתם במהירות מצד לצד, רק כדי לזכות בתמיכה זמנית בדעת הקהל המתחלפת. בלשון המקרא, "זיג-זג" מסוג זה נקרא תהפוכות:
הפסוקים, כמובן, לא מדברים דווקא על פוליטיקאים, אלא על כל אדם שהופך את דעתו מצד לצד בהתאם לאינטרס רגעי.

תהפוכות נזכרות לפעמים יחד עם תכונה נוספת (שגם היא מיוחסת, משום מה, לפוליטיקאים) - חרחור ריב:

איש תהפוכות הולך לקבוצה א ואומר לה "אני איתכם, בואו נילחם בקבוצה ב!" ואז הולך לקבוצה ב ואומר לה "אני איתכם, בואו נילחם בקבוצה א!", ובזמן שהם נלחמים ביניהם, הוא בורח משם ומצטרף לקבוצה ג...

פסוקים נוספים

פירושים נוספים

מקובל לפרש תהפוכות = היפך האמת, או היפך התורה;
  • אך לפי זה, לא ברור מה ההבדל בין "תהפוכות" לבין "שקר" או "מרמה" או "כחש" או שאר המושגים שמשמעם היפך האמת.

תגובות