יין ישר?

קוד: יין ישר? בתנ"ך

סוג: כלל

מאת: אראל

אל:

בכמה פסוקים נזכר התואר "ישר" בקשר ליין:
בקריאה ראשונה קשה להבין את הקישור - הרי מי ששותה הרבה יין לא מסוגל ללכת ישר (זה אחד המבחנים שהמשטרה משתמשת בו כדי לאתר נהגים שיכורים)...

אולם, מעיון במשמעות התואר "ישר" בלשון המקרא, נראה שמשמעותו העיקרית היא ללא מכשולים והתנגדויות; ואכן, כשאדם שותה יין, הוא מסיר מעצמו מכשולים ומחסומים נפשיים, ומתחיל להתנהג בצורה "ישירה" - פשוטה וכנה.

תגובות