גורם ההפתעה - כן או לא?

קוד: גורם ההפתעה בתנ"ך

סוג: כלל

מאת: אראל

אל:

האם צריך להזהיר את האויבים לפני שמתקיפים אותם, או שצריך להפתיע אותם?

הנה כמה מקורות בנושא זה:

  1. במלחמה של ה' נגד המצרים - ה' מוותר על גורם ההפתעה.
  2. בספר דברים - לפני שנלחמים בעיר, צריך לקרוא אליה לשלום, כלומר לוותר על גורם ההפתעה.
  3. בספר יהושע - המלחמות הראשונות נעשו ללא הפתעה; רק לאחר החטא התחילו בנ"י להשתמש בגורם ההפתעה
  4. בספר שופטים - בחלק מהמלחמות השתמשו בגורם ההפתעה, ובחלק לא...
  5. בספר שמואל - בחלק מהמלחמות השתמשו בגורם ההפתעה, ובחלק לא...
  6. בספר משלי נאמר כמה פעמים שצריך להשתמש בתחבולות ולשמור על סודות.

תגובות