בית שני - בית המקדש שבנו זרובבל בן שאלתיאל ויהושע בן יהוצדק בירושלים

קוד: מקדש שני בתנ"ך

סוג: אוסף_נושא

מאת:

אל:

תוספות ותגובות