תאריכים במגילת אסתר

קוד: תאריכים במגילת אסתר בתנ"ך

סוג: פרטים2

מאת: אראל

אל:

במגילת אסתר נזכרו תאריכים רבים:

 

תגובות