תאריכים

קוד: תאריכים בתנ"ך

סוג: רבשורש

מאת:

אל:


החודש האחד-עשר (בספר זכריה: שְבָט)

החודש החמישי (בלשון ימינו: אב)

החודש העשירי (במגילת אסתר: טֵבֵת)

החודש הראשון (במגילת אסתר ובספר נחמיה: נִיסָן)

החודש הרביעי (בלשון ימינו: תמוז)

החודש השביעי (בלשון ימינו: תשרי)

החודש השישי (בספר נחמיה: אֱלוּל)

החודש השלישי (במגילת אסתר: סיון)

החודש השמיני (בספר מלכים: בוּל; בלשון ימינו: חשון)

החודש השני (בספר מלכים: זִיו; בלשון ימינו: אייר)

החודש השנים-עשר (במגילת אסתר ובספר עזרא: אֲדָר)

החודש התשיעי (בלשון ימינו: כסלו)

תאריכים - כללי

תוספות ותגובות