ספר במדבר - מבנה ותאריכים

קוד: מבנה במדבר בתנ"ך

סוג: מבנה2

מאת: אראל

אל:

ניתן לחלק את ספר במדבר לחלקים המסודרים על-פי זמן ומקום התרחשותם:

א - יד: השנה השניה

פרקים א-יד התרחשו בשנה השניה ליציאת מצרים, מהחודש השני עד החודש החמישי:

טו - יט: שנות הנדודים

פרקים טו-יט התרחשו בזמן לא ידוע, בין השנה השניה לבין השנה הארבעים, כאשר בני ישראל הסתובבו במדבר (ראו תאריכים במסעות בני ישראל במדבר):

כ - לו: השנה הארבעים

פרקים כ-לו התרחשו, כנראה, בשנה הארבעים ליציאת מצרים, מהחודש הראשון עד החודש ה-10 (ראו תאריכים במסעות בני ישראל במדבר):

תגובות