עצמות בספר משלי

קוד: עצמות בספר משלי בתנ"ך

סוג: לא גמור

מאת: אראל

אל: לא גמור

כמה פסוקים בספר משלי מתייחסים לעצמות.

חלקם מתייחסים לדברים שמרפאים את העצמות, כמו:

  1. יראת ה' - שמיעה בקול ה' (משלי ג7-8): "אל תהי חכם בעיניך, ירא את ה' וסור מרע. רפאות תהי לשרך, ושקוי לעצמותיך"
  2. שמועה טובה (משלי טו30): "מאור עינים ישמח לב, שמועה טובה תדשן עצם"(פירוט)
  3. דיבורים נעימים ( משלי טז24 ): "צוף דבש אמרי נעם, מתוק לנפש ומרפא לעצם"  (פירוט)
וחלקם מתייחסים לדברים שמזיקים לעצמות, כמו:
  1. אישה עצלה וטיפשה (משלי יב4): "אשת חיל עטרת בעלה, וכרקב בעצמותיו מבישה" (פירוט)
  2. קנאה ( משלי יד30 ): "חיי בשרים לב מרפא, ורקב עצמות קנאה"  (פירוט)

ראו גם: רפואת הנפש ורפואת הגוף .

תגובות