אם תשכב לא תפחד, ושכבת וערבה שנתך

קוד: ביאור:משלי ג24 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

לימוד חכמה הוא אחד הפתרונות לנדודי שינה:

משלי ג24: "אִם תִּשְׁכַּב - לֹא תִפְחָד, וְשָׁכַבְתָּ - וְעָרְבָה שְׁנָתֶךָ"

בפסוקים הקודמים נאמר שיש לתכנן את המעשים בחכמה ובתבונה (פירוט). הפסוק שלנו מלמד, שמי שמתכנן את מעשיו בחכמה ובתבונה, יכול לישון בשלוה:

אם תשכב לא תפחד = כאשר תשכב לישון, לא תפחד מצרות, כי התכוננת מראש לכל צרה אפשרית. למשל, אם תכננת את ביתך בחכמה, לא תפחד שהבית יקרוס עליך בלילה (כמו אולמי ורסאי...); ואם בנית את משפחתך בחכמה, לא תפחד שאשתך תעזוב אותך באמצע הלילה ותשאיר אותך לבד...

ושכבת וערבה שנתך = כשתשכב לישון, שנתך תהיה ערֵבה, מתוקה ונעימה, "כדרך הישן בוטח מבלי פחד" (מצודות). כששנתך תהיה רגועה בלי פחד, תזכה גם לחלומות מתוקים ולהתגלות רוחנית הערֵבה ומתוקה במיוחד.

פירשנו שהפסוק מדבר על תיכנון, אבל ייתכן שהפסוק מדבר גם על לימוד - מי שלומד דברי חכמה לפני השינה, זוכה לשינה רגועה ומתוקה. אצלי, לפחות, זה עובד מצויין.

מקורות ופירושים נוספים

1. פירשנו ששני חלקי הפסוק מתארים שתי ברכות שהעוסק בחכמה זוכה בהן - תוצאה שלילית "לא תפחד", ותוצאה חיובית "וערבה שנתך".

2. ניתן גם לפרש שהפסוק הוא תנאי: אם תשכב לא תפחד - אם תדע להתגבר על הפחד כשאתה שוכב לישון - אז ושכבת וערבה שנתך - תזכה לשינה ערבה.

המדרש קישר את הפסוקים 23-24 ליעקב אבינו: "אז תלך לבטח (פסוק 23) - זה יעקב, דכתיב (בראשית כח) ויצא יעקב.   אם תשכב לא תפחד - מעשו ומלבן. ושכבת וערבה שנתך - וישכב במקום ההוא" (רבי פנחס בשם רבי הונא בר פפא, בראשית רבה סח א). יעקב הצליח להתגבר על הפחד מעשו ומלבן, וזכה לשינה ערֵבה ולהתגלות רוחנית - "והנה ה' נצב עליו".

אחת הדרכים לזכות לכך היא על-ידי קריאת שמע על המיטה: "שלמה המלך מגלה לנו איך להגיע למצב של אם תשכב לא תפחד - כשתעלה על מיטתך לא ילווך פחדים וחלומות רעים, אלא ושכבת וערבה שנתך - השינה תתן לך ערבות ומתיקות וכוח רוחני חיובי. כיצד? לפני השינה תן לנשמתך צידה לדרך ושמירה רוחנית... אמור קריאת שמע על המיטה. כאשר האדם קורא מתוך הסידור את קריאת שמע, עם כל הפסוקים והסגולות הכתובות שם, בכוונה ותשומת לב - הרי שנשמתו מקבלת הגנה מאלקים חיים, וכמו שמסיימים בקריאת שמע על המיטה: בידך אפקיד רוחי..." (הרב רונן חזיזה, חמש דקות תורה ביום, יד סיון ה'תשס"ט)

פסוקים קשורים ומנוגדים

לקריאת הפסוק בהקשרו, ראו תכנון חכם מונע הפתעות.

בפסוק שלנו נאמר, שההולך בדרך החכמה יכול לישון בשקט; בפרק הבא נאמר, שהרשעים לא יכולים לישון בשקט, משלי ד16: "כִּי לֹא יִשְׁנוּ אִם לֹא יָרֵעוּ, וְנִגְזְלָה שְׁנָתָם אִם לֹא [יַכְשִלוּ]" (פירוט).

מאמרים נוספים - באדיבות גוגל

 • בית אורות - פרשת ויצא - תשס"ו: כך מלמדנו המדרש רבה (פח' א') "ויצא יעקב, ר' פנחס בשם רבי הונא בר פפא פתח, "אז תלך לבטח דרכך אם תשכב לא תפחד" (משלי ג'), אז תלך לבטח זה יעקב, דכתיב ויצא יעקב ... (cache)
 • מרכז ישיבות בני עקיבא - פרשת ויצא - לישון בשקט: אם תשכב לא תפחד'. 'אז תלך לבטח', זה יעקב, דכתיב 'ויצא יעקב', 'אם תשכב לא תפחד', מעשו ומלבן, 'ושכבת וערבה שנתך', 'וישכב במקום ההוא'. ... (cache)
 • פרשת ויצא: רבי פנחס בשם רבי הונא בר פפא פתח: (משלי ג) אז תלך לבטח דרכך (וגו') אם תשכב לא תפחד. אז תלך לבטח, זה יעקב, דכתיב: ויצא יעקב. אם תשכב לא תפחד, מעשו ומלבן. ... (cache)
 • שו"ת מורשת: וכלשון שלמה המלך בפסוקים הבאים: "ויהיו חיים לנפשך וחן לגרגרותיך, אז תלך לבטח רגליך ורגליך לא תגוף, אם תשכב לא תפחד ושכבת וערבה שנתך, אל תירא מפחד פתאום ... (cache)
 • מגייס את ערמתו ש צורך הוא כשי והעדין " התמים " למדנו שיעקב: וכשמגיע רגע היציאה בדרך לחרן אומר המדרש: "אם תשכב לא תפחד"- מעשו. ולבן" - אותו עשו החפץ להורגו ולבן הארמי המצפה לו, שעליו נאמר בהמשך "עם ... (cache)
 • השיעור ניתן ב-סיון ה'תשס"א: "ר' פינחס בשם ר' חנינא בר פפא פתח: אז תלך לבטח דרכך - זה יעקב דכתיב:ויצא יעקב, אם תשכב לא תפחד - מעשו ולבן, ושכבת וערבה שנתך - וישכב במקום ההוא" (בר"ר ס"ח ... (cache)
 • הפסוק הראשון בפרשת תזריע - חשיבות טהרת המשפחה: ונאמר, אם תשכב לא תפחד ושכבת וערבה שנתך (משלי ג'). בעולם הבא שנאמר, אני ה' אלהיך מלמדך להועיל מדריכך בדרך תלך, לוא הקשבת למצותי ויהי כנהר שלומך וצדקתך כגלי ... (cache)
 • ברכות איש לרעהו: ושכבת וערבה שנתך. -תקיץ ברחמים (נ"א בנעימים). אם תשכב לא תפחד. או יאמר לו תלין בטוב. היה יושב בלילה עם חבירו ורצה לצאת מאצלו ... (cache)
 • סוכות והושענא-רבא: אח"כ קוראים יחד "ברוך א-להינו שבראנו לכבודו" וכו' עד הסוף, הפסוקים: "המלאך הגואל אותי" וגו', "שמע ישראל", "שמרני כאישון בית עין" וגו', "אם תשכב לא תפחד"... (cache)
 • תפלת רבי ישמעאל - FXP.co.il: על כל עסקי לטובה, וכשאשכב לא אפחד, כדכתיב: אם תשכב לא תפחד, ושכבת וערבה שנתך. ויהיו חיי מתוקים כדבש ונופת צופים, ותהיו עמי לעזור ולהועיל ... (cache)
 • אזכרה נוסח אשכנז לאיש/אישה: וכתיב אם תשכב לא תפחד ושכבת וערבה שנתך. ותשמור אותו (לנקבה אותה) מחבוט הקבר ומרמה ותולעה ותסלח ותמחול לו על כל פשעיו (לנקבה לה על כל פשעיה) כי אדם אין צדיק ... (cache)
 • מידע לציבור: וכתיב אם תשכב לא תפחד ושכבת וערבה שנתך. ותשמור אותו (לנקבה אותה) מחבוט הקבר ומרמה ותולעה. ותסלח ותמחול לו על כל פשעיו (לנקבה לה על כל פשעיה) כי אדם אין צדיק ... (cache)
 • מדרש רבה - ויצא: פרשה סח א ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה רבי פנחס בשם רבי הונא בר פפא פתח (משלי ג) אז תלך לבטח דרכך (וגו') אם תשכב לא תפחד אז תלך לבטח זה יעקב דכתיב ויצא יעקב ... (cache)
 • ילקוט שמעוני - משלי: אם תשכב לא תפחד מעשו ומלבן. ושכבת וערבה שנתך וישכב במקום ההוא. ר' הונא אומר תורת אמת היתה בפיהו אלו דברים ששמע מרבו. ועולה לא נמצא בשפתיו אלו דברים שלא שמע ... (cache)
 • ילקוט שמעוני - ויצא: אם תשכב לא תפחד מלבן ומעשו ושכבת וערבה שנתך וישכב במקום ההוא. רבי שמואל בר נחמן פתח אשא עיני אל ההרים אל ההורים למלפני ולמעבדני. ... (cache)

תגובות