אל תאמר לרעך 'לך ושוב ומחר אתן' ויש אתך

קוד: ביאור:משלי ג28 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

אדם שחייב לתת דבר-מה לזולת צריך לשים את ההתחייבות שלו בראש סדר העדיפויות, ולבצע אותה מייד - לא לדחות אותה למחר:

משלי ג28: "אַל תֹּאמַר לרעיך[לְרֵעֲךָ] 'לֵךְ וָשׁוּב וּמָחָר אֶתֵּן', וְיֵשׁ אִתָּךְ"

רעך הוא אדם שבא אליך לבקש ממך שתתן לו משהו, למשל פועל שעבד אצלך ורוצה שתשלם לו, אדם שהפקיד אצלך חפץ ורוצה אותו בחזרה, אדם שהלוה לך כסף ורוצה שתחזיר לו, או כל אדם שהבטחת לו הבטחה כלשהי ועדיין לא קיימת.

אל תאמר לו 'לך ושוב ומחר אתן' - לך הביתה ותחזור מחר - כאשר יש אתך - כאשר יש לך אפשרות לתת היום. האמירה "לך ושוב" מביעה זלזול:

יש מפרשים שהפסוק מתייחס לא רק לאדם שאנחנו חייבים לו משהו, אלא גם ל רעך - אדם עני הבא לבקש ממך צדקה. למרות שאתה לא חייב לו כלום, בכל זאת אל תאמר לו 'לך ושוב ומחר אתן' - לך הביתה ותחזור מחר - כאשר יש אתך - כאשר יש לך אפשרות לתת היום. אם אתה לא יכול לתת לו את מה שהוא מבקש - תגיד לו מייד "אין לי", כדי שיחפש במקום אחר; ואם אתה יכול - תן לו מייד. אל תשלה אותו ואל תבזבז את זמנו לחינם (ע"פ גליה).

פסוקים ומקורות נוספים

בתורה נאמר, ויקרא יט13: "לֹא תַעֲשֹׁק אֶת רֵעֲךָ וְלֹא תִגְזֹל, לֹא תָלִין פְּעֻלַּת שָׂכִיר אִתְּךָ עַד בֹּקֶר", וכן, דברים כד15: "בְּיוֹמוֹ תִתֵּן שְׂכָרוֹ, וְלֹא תָבוֹא עָלָיו הַשֶּׁמֶשׁ; כִּי עָנִי, הוּא וְאֵלָיו הוּא נֹשֵׂא אֶת נַפְשׁוֹ; וְלֹא יִקְרָא עָלֶיךָ אֶל ה', וְהָיָה בְךָ חֵטְא". הפסוק שלנו מרחיב את המצוה בשתי דרכים:

 • המצוה בתורה מדברת על אדם ששכר פועל וצריך לשלם לו משכורת, והפסוק שלנו מדבר על כל אדם שחייב משהו לאדם אחר, בין אם מדובר בהתחייבות מפורשת, ובין אם מדובר בהתחייבות מכוח מצוות צדקה שבתורה: "אל תאמר לרעך - לעני, [לך ושוב], ויש אתך - מה שתתן לו" (רש"י); ויש מפרשים שהכוונה לכל מעשה טוב שאפשר לעשות כדי להיטיב לזולת, גם בלי כל התחייבות: "[אל תאמר] לרעך - המבקש הטובה - לך ושוב - לך היום ושוב למחר ואז אתן את שאלתך - ויש אתך - דבר הטובה יש עמך ותוכל לתת מיד" (מצודות).
 • ע"פ חז"ל, המצוה בתורה מתייחסת רק ליום הראשון, והפסוק שלנו מדבר על כל יום נוסף של עיכוב: "מה תלמוד לומר ' עד בקר '? מלמד שאינו עובר אלא עד בקר ראשון בלבד; מכאן ואילך - מאי? אמר רב: עובר משום 'בל תשהא'. אמר רב יוסף: מאי קראה? - אל תאמר לרעך 'לך ושוב ומחר אתן' ויש אתך" (בבלי בבא מציעא קי ב), "המשהה שכר שכיר עד אחר זמנו, אף על פי שכבר עבר בעשה ולא תעשה, הרי זה חייב ליתן מיד; וכל עת שישהה עובר על לאו של דבריהם, שנאמר אל תאמר לרעך לך ושוב" (רמב"ם הלכות שכירות יא ה)

"היום יש תרבות חדשה - קנה היום ושלם מחר... זה טוב כשמדובר על גוף עסקי שיוזם את האופציה הזו, אבל כאשר מדובר על פועל או טכנאי שעושה עבודה מסוימת - הדבר אסור לחלוטין... כשפועל עובד אצלך, הוא מתכנן על הכסף שהוא צריך לקבל, אולי גם אשתו יודעת מזה והוא כבר הבטיח לה שבצהריים הוא יחזור עם הכסף ויתן לה וכו', ואולי גם הילד שאל את אבא שלו לפני יומיים אם הוא יכול לקנות לו איזה צעצוע והוא ענה לו 'עוד יומיים יש לי עבודה, אקבל כסף ואתן לך'... והנה הוא מסיים את העבודה ומחכה לכסף, ואתה מוציא פנקס צ'קים ושואל אותו 'אני יכול לכתוב את הצ'ק לעשרים לחודש?'. אתה יודע מה עשית לו עכשיו? אין לך מושג איזה מחשבות עוברות במוחו, כמה תכניות השתבשו, כמה הסברים הוא יצטרך לתת... וחוץ מזה, את העבודה קיבלת היום, למה את הכסף אתה נותן לעוד שבוע?? לכן, בלי חכמות, ביומו תתן שכרו!! זה ציווי אלוקי! לפני שאתה מתקשר לבקש שיבוא אליך - תכין כסף מזומן, ובסוף העבודה תאמר בפיך 'הנה אני בא לקיים מצוות ה' ביומו תתן שכרו', ותתן לו בשמחה. אדם שרוצה מראש לשלם בצ'ק דחוי, צריך לומר כבר בטלפון כשמזמין את העבודה 'את התשלום אני יכול לשלם בצ'ק דחוי, מתאים לך?' אם הדבר יוסכם מראש על שני הצדדים - אין בעיה.

ויש דבר גרוע מזה, אלו אותם האנשים שאומרים 'לך, ואני אהיה אתך בקשר לגבי התשלום', וזה נמשך עוד יום ועוד יום - הדבר חמור מאד! ואפילו שיש להם, הם רגילים לתרבות הדחיה... ועל זה אמר שלמה המלך אל תאמר לרעך לך ושוב ומחר אתן ויש אתך, אלא תן לו ותתברך." (הרב רונן חזיזה, חמש דקות תורה ביום, י"ז סיון ה'תשס"ט).

הפסוק נמצא בקטע המתאר 4 מדרגות ביחסים בין אדם לחברו.


מאמרים נוספים - באדיבות גוגל

 • זכות העובד לקבל שכרו במועד: את הפסוק במשלי ג' כח' " אל תאמר לרעיך לך ושוב ומחר אתן ויש אתך" פרשו חז"ל, כמכוונים למי שמשהה תשלום שכר שכיר (בבא מציעא ק"י עמוד ב'). ... (cache)
 • ב"ה: וכל עת שישהה עובר בלאו של קבלה 'אל תאמר לרעך לך ושוב ומחר אתן ויש אתך'. והוא שמתכוין לדחותו, אבל אם הוא טרוד ואין לו פנאי עכשיו ג€“ רשאי לומר לו לך ושוב לאחר ... (cache)
 • Hebrew HTML Template: אסור ללוה לכבוש ממון חבירו בידו ולומר לו - לך ושוב, ומחר אתן, ויש אתו."שנאמר: "אל תאמר לרעך לך ושוב ומחר אתן ויש אתך. ה. אסור ללוה שיקח הלואה ולהוציאה שלא ... (cache)
 • אבות דרבי נתן - פרק שבעה עשר: שנאמר: (משלי ג) "אל תאמר לך ושוב ומחר אתן ויש אתך": (ג). התקן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לך, כיצד? בשעה שראה משה רבנו את בניו שאין בהן תורה, שיעמדו בנשיאות ... (cache)
 • אבות דרבי נתן יז ג€“ ויקיטקסט: 30 אוגוסט 2009 ... אם יש בידך לשנות שנה לו, ואם לאו פטרהו מיד, ואל תקח ממנו את ממונו. שנאמר, (משלי ג) "אל תאמר לך ושוב ומחר אתן ויש אתך": ... (cache)
 • משנה מסכת אבות פרק א: בזמן שת"ח נכנס אצלך (לומר: שנה לי) אם יש בידך לשנות - שנה לו, ואם לא -ו פטרהו מיד, ואל תקח ממנו את ממונו. שנא': (משלי ג) אל תאמר לך ושוב ומחר אתן ויש אתך: ... (cache)
 • מעגלי צדק: `אל תאמר לרעך לך ושוב ומחר אתן ויש אתך` (משלי ג). הרמב"ם (הלכות שכירות יא, ה) פוסק הבחנה זו להלכה: "המשהה שכר שכיר עד אחר זמנו, אף על פי שכבר עבר בעשה ולא ... (cache)
 • תלמוד בבלי מסכת חולין דף קה עמוד א: אמר רב יוסף מאי קראה - +משלי ג'+ אל תאמר לרעך לך ושוב ומחר אתן ויש אתך. תלמוד בבלי מסכת בבא מציעא דף קיא עמוד א. אחד שכר אדם ואחד שכר בהמה ואחד שכר כלים ... (cache)
 • 'משלי פרק ג: אל~תאמר לריעך, לך ושוב--ומחר אתן; ויש איתך. משלי ג,כח אל~תחרוש על~ריעך רעה; והוא ~יושב לבטח איתך. משלי ג,כט משלי ג,ל אל~תריב עם~אדם חינם-- אם~לא גמלך רעה. ... (cache)
 • CHABAD in ISRAEL צעירי חב"ד - שיחת השבוע: (משלי ג,כח) "אל תאמר לרעך לך ושוב ומחר אתן, ויש איתך". מממונו- לא ירבה אדם במתן צדקה עד שיפרע תחילה את חובותיו, כדי שתהיה הצדקה כולה ... (cache)
 • לפרטים נוספים לחץ כאן - נפתלי פרום: אל תאמר לרעך לך ושוב ומחר אתן, ויש איתך. * הונאת דברים. * שקרים שהורים אומרים לילדיהם ועוד דורשים מהם לא לשקר. * התנהג ביושר מוסרי נעלה יותר מהרגיל. ... (cache)
 • המקור להלנת שכר - yeshiva.org.il - שאל את הרב: עוד יש איסור מדבריהם אם משהה את שכרו במשלי (ג',כ"ח): "אל תאמר לרעך לך ושוב ומחר אתן ויש אתך". איסור הלנת שכר הוא איסור חמור כמו שכתוב בפסוק: "כי עני הוא ... (cache)
 • בבא קמא יב - יח "צדקה לרמאים - מצוה?" > Beerot Yitzchak > ניצוצות...: ... בא לתבוע שכר פעולתו אשר טרח בגופו מן המעות הנמצאים בידו ולא ידחנו בלך ושוב ויקיים בזה נמי מצות "אל תאמר לרעך לך ושוב ומחר אתן ויש אתך" (משלי ג, כח). ... (cache)
 • אבות דרבי נתן: שנאמר: (משלי ג) "אל תאמר לך ושוב ומחר אתן ויש אתך": (ג) התקן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לך, כיצד? בשעה שראה משה רבנו את בניו שאין בהן תורה, שיעמדו בנשיאות ... (cache)
 • ילקוט שמעוני - משלי: ... מלמד שאין עוברין עליו אלא בקר ראשון בלבד, מכאן ואילך מאי, אמר רב עובר משום בל תשהה, א"ר אסי מאי קראה, אל תאמר לרעך לך ושוב ומחר אתן ויש אתך: ... (cache)
 • ספר המצות הקצר: לרעך לך ושוב ומחר אתן ויש אתך. ". וכן אסור ללות להוציא ההלואה שלא לצורך עד. שאין לו לשלם.,. ונקרא. "רשע., ". שנאמר. (. תהלים לז ...
 • יזהר יצחקי: מסכם ר בנימין בראון "ד 99-387-01 דיני עבודה במשפט העברי: אל תאמר לרעך לך ושוב ומחר אתן ויש אתך. זהו איסור מדברי קבלה. ג€“. דברים של תושב. ע"!. 4. שו. ע ". ג€“. חושן משפט.,. סימן של. ט". כאן מובאת ההלכה המסוכמת ...

תגובות