יתמך דברי לבך

קוד: ביאור:משלי ד4 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

אחת העצות שהחכם נתן לבנו היא:

משלי ד4: "וַיֹּרֵנִי וַיֹּאמֶר לִי: יִתְמָךְ דְּבָרַי לִבֶּךָ, שְׁמֹר מִצְוֹתַי וֶחְיֵה"

מה פירוש הביטוי יתמוך דבריי ליבך?

1.יש שפירשו שהכוונה "דבריי יתמכו בליבך" - דברי המוסר שאני אומר לך יתמכו ויחזקו את מחשבותיך, כך שלא יתנודדו ויתרחקו מדרך החכמה: "כי הלב, שהוא כוח הממשלה אשר בנפש, הוא נע ונד, ואינו עומד רגע על מצב אחד, כי התאוה ויצר הלב יסיתוהו בכל רגע לסור מחוקי החכמה, לכך דבריי יתמכו את ליבך שיעמוד על מצב החכמה ולא ינוד ממקומו..." (מלבי"ם).

2. לכן נראה לי שהכוונה הפוכה - "לבך יתמוך בדבריי" - לבך = מקום המחשבות שלך צריך לתמוך בדבריי, שלא ישכח אותם: "יתמוך דבריי ליבך - שלא תשכחם, אלא תחשוב בהם תמיד ולא תקצר בדבר" (ר' יונה גירונדי); וכן לחפש תימוכין והוכחות לדבריי, כלומר, עליך להתעמק בדבריי ורק אחר-כך להתחיל לחדש חידושים; ראו שני שלבים בלימוד.

מקורות ופירושים נוספים

"למה הולד דומה במעי אמו? לפנקס שמקופל, ומונח ידיו על שתי צדעיו, שתי אציליו על ב' ארכובותיו, וב' עקביו על ב' עגבותיו, וראשו מונח לו בין ברכיו, ופיו סתום, וטבורו פתוח, ואוכל ממה שאמו אוכלת ושותה ממה שאמו שותה, ואינו מוציא רעי שמא יהרוג את אמו, וכיון שיצא לאויר העולם נפתח הסתום ונסתם הפתוח, שאלמלא כן אינו יכול לחיות אפילו שעה אחת...  ומלמדין אותו כל התורה כולה, שנאמר ויורני ויאמר לי יתמך דברי לבך שמור מצותי וחיה, ואומר בסוד אלוה עלי אהלי" (רבי שמלאי, בבלי נדה ל ב)

הקשר בין שמירת מצוות לבין חיים נזכר גם בפסוקים נוספים, ראו פירוט ב משלי ז2: "שְׁמֹר מצותי וֶחְיֵה, וְתוֹרָתִי כְּאִישׁוֹן עֵינֶיךָ" (פירוט).

תגובות