בברכת ישרים תרום קרת, ובפי רשעים תהרס

קוד: ביאור:משלי יא11 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

משלי יא11: "בְּבִרְכַּת יְשָׁרִים תָּרוּם קָרֶת, וּבְפִי רְשָׁעִים תֵּהָרֵס"

בזכות ברכתם של הישרים, המברכים זה את זה ומדברים בנחת ונעימות, ותורמים לשיפור יחסי האנוש בסביבתם הקרת (העיר) תתרומם, תעלה ותצליח; ולעומת זאת -

בגלל פיהם של הרשעים, המקללים ומדברים דברי שנאה וגנאי, העיר תיהרס.

דקויות

מהי ברכת ישרים, הגורמת לקריה להתרומם? ניתן לפרש בשלוש רמות - מחשבה, דיבור ומעשה:

1. מחשבה - כשאנשים ישרים מברכים את העיר ומתפללים בעדה, מעמדה של הקרת (=הקריה, העיר) עולה ומתרומם (רש"י).

2. דיבור - כשיש אנשים ישרים בעיר, הם מברכים זה את זה, מדברים זה עם זה בנחת ובאהבה, וכך מעמדה של העיר עולה; אך כשיש אנשים רשעים בעיר, הם מקללים, מדברים דברי גנאי ורכילות, וכך העיר נהרסת; וכמו בפסוקים אחרים עם הביטוי פי רשעים:

3. מעשה - כאשר האנשים הישרים מבורכים בעושר וכוח, ומחזיקים את השלטון בעיר, הם מנצלים את כוחם להיטיב עם העיר, ומעמדה עולה; אך כאשר האנשים הרשעים שולטים בעיר, ו"על פיהם יהיה כל דברי העיר", הם מנצלים את כוחם לתועלתם האישית, והעיר נהרסת (רבי יונה גירונדי, מצודת דוד).

הפסוק ממשיך ומסביר את הפסוק שלפניו, משלי יא10: "בְּטוּב צַדִּיקִים תַּעֲלֹץ קִרְיָה, וּבַאֲבֹד רְשָׁעִים רִנָּה"  - כשטוב לצדיקים, הם מועילים לעיר ולכן אנשי העיר שמחים, וכשהשליטים הרשעים אובדים, הם מפסיקים להזיק לעיר ולכן אנשי העיר מרננים. וייתכן שפסוק 10 עוסק בטוב הגשמי שהצדיקים מביאים לעיר במעשי הצדק שהם עושים, ופסוק 11 עוסק ברוממות הרוחנית שהישרים משרים על העיר בברכתם (מלבי"ם).

תגובות ישנות

רמי ניר 20.11.07: "אם פסו אמונים מבני אדם - פי רשעים יהרוס עולם. כאשר ברא אלהים את האדם בצלמו כדמותו, נאלץ אלהים לתת לאדם את הזכות האלהית לברוא מציאות של טוב ורע - במילים. בימינו, פי רשעים מלאה הארץ, וברכת ישרים נדמה. לימים טרופים אלה, בהם פסו אמונים מבני-אדם, מילים מתיעוד הנבואה שנכתבה בעבר יתגשמו, ופי רשעים לא יוכל."

תגובות