איוולת - שמחה לחסר-לב, ואיש תבונה יישר לכת

קוד: ביאור:משלי טו21 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל: סגלות משלי

משלי טו21: "אִוֶּלֶת שִׂמְחָה לַחֲסַר לֵב, וְאִישׁ תְּבוּנָה יְיַשֶּׁר לָכֶת

בדיחות אויליות נותנות שמחה לאדם שחסר לו לב (שכל);   אולם איש תבונה מקבל שמחה מכך שהוא הולך בדרך ישרה, ואינו צריך לשמח את עצמו בדברי איוולת.

עצות

אומרים בשם ר' נחמן מברסלב, שהאדם צריך לשמח את עצמו בכל דרך אפשרית, אפילו על-ידי שטויות ובדיחות טיפשיות, העיקר שלא ייכנס לדיכאון. בספר משלי יש רמז לעצה זו, אם כי רק לחלק מהאנשים ובחלק מהמקרים:

איוולת = שטחיות, שטויות;   חסר לב = שאינו מסוגל לחשוב;   איוולת שמחה לחסר לב = אדם שאינו מסוגל לחשוב ולשמוח בכוח ההתבוננות וההגיון, צריך לשמח את עצמו גם ע"י איוולת ושטויות.

איש תבונה = אדם היודע לחשוב ולהסיק מסקנות = ניגודו של החסר-לב;   ואיש תבונה יישר לכת = אדם היודע לחשוב אינו צריך להשתמש בשטויות כדי לשמוח, השמחה שלו נובעת מכך שהוא מיישר לכת, מתקן את דרכיו.

פירושים נוספים

1. פירשנו ששני חצאי הפסוק מלמדים על שתי דרכים שונות להגיע לשמחה - החסר-לב משתמש באיוולת, ואיש-התבונה שמח כאשר הוא מיישר לכת.

2. ויש מפרשים, ששני חצאי הפסוק מלמדים על שתי תגובות שונות למעשי איוולת - החסר-לב שמח ונהנה כאשר הוא עושה מעשים שטותיים, ואיש-התבונה אינו שמח אלא משתדל לתקן את טעויותיו וליישר את דרכו (רבי יונה גירונדי ועוד). ושמעתי בשם הרב חסדאי קרשקש, שזו הנקודה העיקרית שבה מתבטאת הבחירה החופשית של האדם: גם כשהאדם כביכול מוכרח לחטוא ומרגיש שאין לו בחירה, הוא עדיין יכול לבחור איך להגיב לחטא - האם לשמוח בו כדרכו של חסר-לב, או להתחרט ולהצטער עליו כדרכו של איש תבונה.

3. ע"פ מלבי"ם, חסר לב הוא אדם שאינו מסוגל למשול ביצרו, ואיוולת היא כפירה וספקנות; כשהחסר-לב מגלה טענות של איוולת, הוא מאד שמח, כי הדבר נותן הצדקה למעשיו: "זה לא שאני לא יכול להתאפק - אני פשוט לא מסכים שזה מעשה רע..." אבל איש תבונה אינו מחפש תירוצים - גם אם אינו מצליח עדיין למשול ביצרו, הוא משתדל ככל יכלתו ליישר לכת ולשפר את מעשיו. 

תגובות