חסר לב = שאינו מסוגל לחשוב

קוד: חסר לב= בתנ"ך

סוג: הגדרה

מאת: אראל

אל: סגלות משלי

בימינו, אדם חסר לב הוא אדם אכזרי, חסר רגשות.

אולם, בלשון המקרא, לב הוא מקום המחשבות, ולכן חסר לב הוא אדם שאינו מסוגל לחשוב, אדם שיש לו פגם בכישוריו השכליים.

כשהחכם בספר משלי רוצה להדגיש את חוסר-ההיגיון בפעולה מסויימת, הוא מייחס אותה ל"חסר לב", כדי לומר שרק אדם שאינו מסוגל לחשוב - יכול לעשות פעולה זו:

פסוקים נוספים


מושגים דומים ומנוגדים

  • פתי הוא אדם שמתפתה בקלות. אדם חסר לב יכול להיות פתי, אם כישוריו השכליים הנמוכים גורמים לכך שהוא מאמין לכל אדם ומתפתה ללכת אחריו, ולכן בכמה פסוקים נזכרו חסר לב ופתי ביחד (ראו למעלה, בפסוקים מפרק ז ומפרק ט). אך אדם חסר לב יכול להיות גם ההיפך הגמור מפתי - הוא יכול להיות בז לרעהו, מזלזל בכל אדם ואינו מאמין לאף אחד (ראו למעלה בפסוק מפרק יא).
  • נבון הוא אדם שיודע לחשוב ולהסיק מסקנות, המחשבה היא בלב ולכן נבון ואיש תבונה נזכרים כמה פעמים כניגוד לחסר לב (ראו בפסוקים מפרק ז, י, יא, טו).
  • חכם לב הוא אדם שלומד ומפנים, וגם הוא מנוגד לחסר-לב.

פירושים נוספים

ע"פ מלבי"ם, לב הוא הכוח שמאפשר לאדם למשול ביצרו הרע ולהתגבר על תאוותיו, ו חסר-לב הוא אדם שחסר לו הכוח הזה - הוא לא מסוגל למשול ביצרו: "מי שחסר לו כוח הממשלה בנפשו" (ביאור המילות על משלי ט4), "שחסר לו כוח המושל לעצור בעד תאוותו" (ביאור העניין על משלי ז6).

לענ"ד, משמעות זו מתאימה למושג פתי, שהוא אדם שמתפתה בקלות ואינו מצליח למשול ביצרו. המושג חסר-לב מתאר אדם שאינו מסוגל לחשוב, אדם פגום בשכלו, כפי שהסברתי למעלה.

תגובות