איש-תבונה וחסר-לב

קוד: איש-תבונה וחסר-לב בתנ"ך

סוג: כלל_ספר

מאת: אראל

אל:

כמה פסוקים בספר משלי מציבים את הנבון או את איש-התבונה, בניגוד  לחסר-הלב. פסוקים אלה מתאימים להסברנו, שהנבון משתמש בעיקר בלב:

תגובות