שמחה פנימית עוזרת להתגבר על מחסור חומרי

קוד: ביאור:משלי כא17 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל: סגלות משלי

משלי כא17: "אִישׁ מַחְסוֹר אֹהֵב שִׂמְחָה, אֹהֵב יַיִן וָשֶׁמֶן לֹא יַעֲשִׁיר"

איש הסובל ממחסור חומרי, צריך להתרגל לאהוב את השמחה הפנימית, שאינה תלויה בתענוגות חומריים;   כי מי שאוהב רק תענוגות חומריים כמו יין ושמן, יבזבז את כל רכושו על תענוגות אלה, ולא יצליח להתעשר ולצאת מהמחסור.

עצות

אדם הנמצא בקשיים כלכליים צריך לצמצם במותרות, אך לשם כך עליו לפתח שמחה פנימית, כישרון להרגיש שמחה גם בלי תענוגות חומריים:

איש מחסור = עני, הסובל ממחסור חומרי;   איש מחסור אהב שמחה = אדם הסובל ממחסור חומרי צריך לאהוב שמחה - לשמוח בחלקו - שמחה נפשית פנימית - ולא לחשוב על תענוגות חומריים.

אוהב יין ושמן לא יעשיר = מי שאינו אוהב שמחה אלא אוהב תענוגות חומריים, לעולם לא יצליח לצאת מהמחסור, כי כל כסף שירוויח יתבזבז על תענוגות, והוא לא יעשיר

הקבלות

ישנם אנשים הנמצאים במחסור, ואינם מצליחים לפתח שמחה פנימית, וכתוצאה מכך חולים בדיכאון קשה; הכתוב ממליץ לתת לאנשים כאלו יין, בתור תרופה חד-פעמית שתעזור להם להתנער מהמחשבות השליליות:

כמו תרופה, גם השימוש ביין צריך להיות ממוקד וזמני; וכמו שלא אוהבים תרופה, כך גם החולה אינו צריך לאהוב את היין, כי "אוהב יין ושמן - לא יעשיר".

דקויות

1. רוב המפרשים פירשו: אוהב שמחה יהיה איש מחסור: "האוהב שמחת מאכל ומשתה יהיה... חסר מכל טובה" (מצודות), "מי שאוהב... לשמוח תמיד, הוא איש מחסור, כי השמחה לא תתמיד, וכל דבר שישמח עליו בראשית השיגו את הדבר, אחר שיראה אותו או יהיה לו לקניין ימים אחדים, לא ישמחהו עוד..." (מלבי"ם).

  • אולם, נראה לי פשוט יותר לפרש את שני המשפטים באותו כיוון - הנושא לפני הנשוא.
  • ועוד: מלשון הפסוק לא נראה שמדובר בשמחה שלילית כמו שמחת מאכל ומשתה; בדרך כלל, ספר משלי מתייחס בחיוב לשמחה (פירוט).
2. יש שפירשו שהכוונה למחסור רוחני - מחסור בתורה: "איש מחסור בתורה, שאין בו שום ריח תורה, הוא אוהב להיות תמיד בשמחה, לשמוח בשחוק הכסילים..." (הגאון מווילנה).
  • אולם, בכל התנ"ך המילה מחסור מציינת דווקא מחסור חומרי (ראו למשל בפסוקים עם הביטוי אך למחסור).
3. אפשר גם לפרש שהפסוק ממשיך את הפסוק הקודם, שדיבר על "אדם תועה מדרך השכל" (פירוט): אדם כזה יהיה גם איש מחסור, גם אוהב שמחה (של משתאות), גם אוהב יין ושמן, וגם לא יעשיר.

4. ולענ"ד, איש מחסור אהב שמחה הוא משפט פשוט, שבו הנושא קודם לנשוא: איש מחסור צריך להיות אוהב שמחה; ראו "עצות".

תגובות