סגולות משלי פרק כה

קוד: סגלות משלי כה בתנ"ך

סוג: אוסף

מאת:

אל: