הצדיק ממשיך להלוות למרות שלא מחזירים לו

קוד: ביאור:תהלים לז21 בתנ"ך

סוג: תוכן1

מאת: אראל

אל:

תהלים לז21: "לוֶֹה רָשָׁע וְלֹא יְשַׁלֵּם, וְצַדִּיק חוֹנֵן וְנוֹתֵן"

צדיק הוא הנותן לכל אחד את המגיע לו.

כשאדם רשע לווה ממנו ואינו משלם, כמובן לא מגיע לו לקבל הלוואה נוספת.

אבל יש אנשים אחרים, שאינם רשעים, ולהם עדיין מגיע לקבל הלוואה.

ולכן צדיק חונן ונותן - ממשיך להלוות (לאחרים) למרות שהיו כמה לווים רשעים שלא החזירו לו.

רעיון דומה נמצא בפסוק וצדיק יתן ולא יחשך.

כל רשע הוא לווה שאינו משלם

כתוב ב יחזקאל יח23: "הֶחָפֹץ אֶחְפֹּץ מוֹת רָשָׁע, נְאֻם ד' ה'?! הֲלוֹא בְּשׁוּבוֹ מִדְּרָכָיו וְחָיָה!": ה' לא רוצה שהרשע ימות אלא שיחזור בתשובה.

לנו קשה לפעמים להבין מדוע, והרי הרשעים גורמים כל-כך הרבה נזק, למה שלא פשוט ימותו וזהו?

הפסוק שלנו, "לווה רשע ולא ישלם", יכול לעזור לנו להבין: אם הלווינו למישהו כסף והוא לא החזיר, אנחנו לא רוצים שימות, כי אם ימות החוב יילך לאיבוד; אנחנו מתפללים שהוא יחיה הרבה שנים כדי שיוכל להחזיר את החוב.

כל רשע הוא, מבחינה מסויימת, לווה שאינו משלם: הוא לווה כוחות וכישרונות מסויימים מה', ומשתמש בהם בניגוד למטרה שלשמה נבראו.

כל עוד הרשע בחיים, יש תקוה שהוא יחזור בתשובה וישתמש בכוחות הללו למטרתם המקורית, וכך "יחזיר את החוב" לה', ולכן ה' אינו רוצה שהרשע ימות אלא שיחיה ויחזור בתשובה.

ראו גם  משלי יא7: "בְּמוֹת אָדָם רָשָׁע תֹּאבַד תִּקְוָה, וְתוֹחֶלֶת אוֹנִים אָבָדָה" (פירוט).


תגובות