אשרי הגבר אשר תייסרנו, יה

קוד: ביאור:תהלים צד12 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

תהלים צד12: "אַשְׁרֵי הַגֶּבֶר אֲשֶׁר תְּיַסְּרֶנּוּ, יָּהּ; וּמִתּוֹרָתְךָ תְלַמְּדֶנּוּ -"

מאושר הוא הגבר שאתה ה' מביא עליו ייסורים כדי ללמד אותו באמצעות הייסורים עקרונות מתוך תורתך

מאושר הוא הגבר, שכאשר אתה ה' מביא עליו ייסורים, אתה גם מלמד אותו מתורתך את הנחמות שיבואו אחרי הייסורים -

דקויות

הפסוק מקשר בין ייסורים לבין תורה. המפרשים הסבירו את הקשר בכמה דרכים:

1. התורה היא התנאי לאושר כשיש ייסורים:

2. לימוד התורה הוא מטרת הייסורים - ה' מייסר את האדם כדי שיתעורר לתשובה, לקיים מצוות וללמוד תורה:

3. התורה היא המקור שממנו לומדים על התועלת שבייסורים:

4. תקבולת עם הפסוקים הבאים (13-14): "המאמר מקביל: אשרי הגבר אשר תיסרנו - להשקיט לו מימי רע (פסוק 13), ומתורתך תלמדנו - כי לא יטוש ה' עמו (פסוק 14)" (מלבי"ם פירוש שני).

5. "שלש מתנות טובות נתן הקדוש ברוך הוא לישראל, וכולן לא נתנן אלא על ידי יסורין; אלו הן: תורה, וארץ ישראל, והעולם הבא: תורה מנין? - שנאמר אַשְׁרֵי הַגֶּבֶר אֲשֶׁר תְּיַסְּרֶנּוּ יָּהּ, וּמִתּוֹרָתְךָ תְלַמְּדֶנּוּ" (רשב"י, שם ) (שמות רבה א א, מדרש תנחומא שמות).

6. ואפשר גם לפרש, שהפועל תייסרנו כלל אינו מתייחס לייסורים פיסיים, אלא ל מוסר, תוכחה: "אשרי הגבר שאתה מלמד אותו דברי מוסר וחכמה מתוך התורה" (דעת מקרא, בהערת שוליים). לפי פירוש זה, הפועל תייסרנו מקביל לפועל תלמדנו, בדיוק אותה הקבלה הנמצאת שני פסוקים קודם,  תהלים צד10: "הֲיֹסֵר גּוֹיִם - הֲלֹא יוֹכִיחַ? הַמְלַמֵּד אָדָם דָּעַת" (פירוט); וייתכן שגם אבן עזרא רמז לפירוש זה: "תייסרנו - עד שישמור מצוותיך; תלמדנו - כנגד המלמד אדם דעת" (אבן עזרא).

7. וייתכן, שהייסורים עצמם גורמים לאדם ללמוד, כמו שנאמר ב דברים ח3: "וַיְעַנְּךָ וַיַּרְעִבֶךָ וַיַּאֲכִלְךָ אֶת הַמָּן אֲשֶׁר לֹא יָדַעְתָּ וְלֹא יָדְעוּן אֲבֹתֶיךָ, לְמַעַן הודיעך כִּי לֹא עַל הַלֶּחֶם לְבַדּוֹ יִחְיֶה הָאָדָם, כִּי עַל כָּל מוֹצָא פִי ה' יִחְיֶה הָאָדָם"; מתוך חוויית הייסורים, אדם לומד עובדות ורעיונות חדשים, שלא היה חושב עליהם באופן טבעי. וראו גם משלי ג12: "כִּי אֶת אֲשֶׁר יֶאֱהַב ה' יוֹכִיחַ, וּכְאָב אֶת בֵּן יִרְצֶה" (פירוט).

להמשך ראו בפסוק הבא.

מקורות ופירושים נוספים

 • "והנה עצה, היעוצה לטהר לבו מכל עצב ונדנוד דאגה ממילי דעלמא, ואפילו בני חיי ומזוני: מודעת זאת לכל מאמר רז"ל "כשם שמברך על הטובה כו' ", ופירשו בגמרא "לקבולי בשמחה ", כמו שמחת הטובה הנגלית ונראית, כי גם זו לטובה, רק שאינה נגלית ונראית לעיני בשר, כי היא מעלמא דאתכסיא, שלמעלה מעלמא דאתגליא, שהוא ו"ה משם הוי"ה ברוך-הוא, ועלמא דאתכסיא הוא י"ה. וזהו שכתוב  אשרי הגבר אשר תיסרנו י"ה וגו' "." (תניא חלק א כו)
 • ""ויהי רעב בארץ" רבי פנחס בשם רבי חנין דציפורין פתח (תהלים צד, יב): "אשרי הגבר אשר תיסרנו יה" ואם בא להקפיד "ומתורתך תלמדנו" מה כתיב באברהם "ואברכך ואגדלה שמך" כיון שיצא קפץ עליו רעבון ולא קרא תגר ולא הקפיד אלא "וירד אברם מצרימה לגור שם"." (בראשית רבה מ ב)
 • "והשלישי, מפני מה שמוצא אותם בעולם ממיני הפגעים, ומה שמגיע אליהם מענייני ההפסד בגופם ובממונם, ולא הבינו סיבות אופני טובתם בהם ותועלות הנסיון והמוסר להם, כדברי הכתוב אשרי הגבר אשר תיסרנו יה ומתורתך תלמדנו. ושכחו, כי הם וכל אשר להם טובות שהטיב להם הבורא, נדבה וחסד, וגזר בהם בצדק, כפי מה שחייבה חכמתו, וקצו בהראות צדקו בהם, ולא שבחוהו בהגלות חסדו עליהם, והביאה אותם סכלותם לכפור בטובה ובמטיב בה להם. ואפשר שתביא הסכלות רבים מהם להתחכם עליו במעשהו ובמיני הבריאות אשר בראם לתקנתם" (חובת הלבבות, שער הבחינה).

מאמרים נוספים מתוצאות החיפוש ב גוגל

 • ילקוט שמעוני: אמר רבא אמר רב סחורה: אם רואה אדם שיסורים באים עליו, יפשפש במעשיו, שנאמר: נחפשה דרכינו ונחקורה. פשפש ולא מצא, יתלה בבטול תורה, שנאמר: אשרי הגבר אשר תיסרנו יה וגו. (cache)
 • תהלים צד אשרי הגבר אשר תיסרנו יה Psalm94ג€� - YouTube: 17 יולי 2012 ... original song by yuriah in hebrew from psalm lyric: אשרי הגבר אשר תיסרנו יה ומתורתך תלמדנו יג להשקיט לו מימי רע עד יכרה לרשע שחת יד כי לא יטש יהוה ... (cache)
 • ביטול תורה ג€“ ויקיפדיה: ... שנאמר "נחפשה דרכינו ונחקורה ונשובה עד ה'"; פשפש ולא מצא - יתלה בביטול תורה, שנאמר: "אשרי הגבר אשר תיסרנו יה ומתורתך תלמדנו". ואם תלה ולא מצא - בידוע שייסורין של אהבה ... (cache)
 • ISRAEL613.COM_ERETZ_ISRAEL3: תורה וארץ ישראל והעולם הבא, תורה מנא לן שנאמר אשרי הגבר אשר תיסרנו יה ומתורתך ... תורה דכתיב משלי א' לדעת חכמה ומוסר להבין אמרי בינה תהלים צ"ד אשרי הגבר אשר תיסרנו יה ... (cache)
 • לדעת חכמה ומוסר, להבין אמרי בינה: (cache); תלמוד בבלי מסכת ברכות דף יב עמוד ב: תורה מנין, דכתיב (משלי א ב) לדעת חכמה ומוסר להבין אמרי בינה, ואומר (תהלים צד יב) אשרי הגבר אשר תיסרנו יה ומתורתך תלמדנו. (cache)
 • ברכות ה': פשפש ולא מצא עבירה שבגינה ראויים לבא יסורים,37 יתלה את היסורים בעוון ביטול תורה,38 שנאמר [תהילים צד יב]: "אשרי הגבר אשר תיסרנו יה ומתורתך תלמדנו". אשרי אדם שמפאת ... (cache)
 • Yeshiva.org.il- ה' אל באפך תוכיחני: ואף על פי שנאמר, (תהלים צד, יב) אשרי הגבר אשר תיסרנו יה - אל בחמתך תיסרני" (מדרש תהילים ו'). הדברים מופיעים שוב בנוסח דומה ומגובש יותר: "ה' אל בקצפך תוכיחני. זה שאמר ... (cache)
 • תורה בטול: פליגי בה רבי יעקב בר אידי ורבי אחא בר חנינא, חד אמר אלו הם יסורין של אהבה כל שאין בהן בטול תורה, שנאמר אשרי הגבר אשר תיסרנו י-ה ומתורתך תלמדנו, וחד אמר אלו הם יסורין של ... (cache)
 • הדף היומי - מסכת ברכות דף ה - דף יומי גמרא הדף היומי בעשר דקות: לפני 5 ימים ... החשתי מטוב (תורה), וכאבי נעכר...". רבא/רב חסדא ג€“ ייסורים באים כתוצאה מעבירות ("נחפשה דרכינו"), ביטול תורה (" אשרי הגבר אשר תיסרנו יה ומתורתך תלמדנו", ... (cache)
 • דף: דף 19- ברכות דף ה ע"א-עוד בעינייני יסורים. א. פליגי בה רבי יעקב בר אידי ורבי אחא בר חנינא: חד אמר: אלו הם יסורין של אהבה - כל שאין בהן בטול תורה, שנאמר: אשרי הגבר אשר תיסרנו ... (cache)
 • עולם הבא בחיינו: תורה מנין - שנאמר: אשרי הגבר אשר תיסרנו יה ומתורתך תלמדנו. ארץ ישראל - דכתיב (דברים ח ') כי כאשר ייסר איש את בנו ה' אלהיך מיסרך, וכתיב בתריה: כי ה' אלהיך מביאך אל ארץ ... (cache)
 • יש לי התלבטות.. - צעירים מעל עשרים - פורומים - ערוץ 7: פליגי בה רבי יעקב בר אידי ורבי אחא בר חנינא חד אמר אלו הם יסורין של אהבה כל שאין בהן בטול תורה שנאמר אשרי הגבר אשר תיסרנו יה ומתורתך תלמדנו וחד אמר ... (cache)
 • תניא - ליקוטי אמרים - פרק כו: ... הוי"ה ב"ה ועלמא דאתכסיא הוא י"ה וז"ש אשרי הגבר אשר תיסרנו י"ה וגו' ולכן ארז"ל כי השמחים ביסורים עליהם הכתוב אומר ואוהביו כצאת השמש בגבורתו כי השמחה היא מאהבתו קרבת ... (cache)
 • פרשת וישב: (תהלים צד) אשרי הגבר אשר תיסרנו יה, ואם בא להקפיד, ומתורתך תלמדנו. ... רבי פנחס בשם רבי הושעיא אמר: אשרי הגבר אשר תיסרנו ה', אין כתיב כאן, אלא אשר תיסרנו יה, כזה שהוא ... (cache)
 • בראשית רבה צב ג€“ ויקיטקסט: 20 דצמבר 2008 ... א ואל שדי יתן לכם רחמים ר' פנחס בשם ר' חנין דציפורין פתח (תהלים צד) אשרי הגבר אשר תיסרנו יה ואם בא להקפיד ומתורתך תלמדנו מה כתיב באברהם (בראשית יב) ... (cache)
 • Psalm 94:12 Asherei hagever asher tyasereinu Yah אשרי הגבר אשר...: Sep 23, 2011 ... Thank you very much Rebecca! You can download from http://yuriah217.blog. bbiq.jp/from_the_end_of_the_earth/ lyrics: אשרי הגבר אשר תיסרנו יה ... (cache)
 • תהילים פרק צד - אלמנה וגר יהרגו; ויתומים ירצחוג€� - YouTube: 23 אפריל 2012 ... יב אשרי, הגבר אשר-תיסרנו יה; ומתורתך תלמדנו. יג להשקיט לו, מימי רע-- עד יכרה לרשע שחת. יד כי, לא-יטש יהוה עמו; ונחלתו, לא יעזב. טו כי-עד-צדק, ישוב משפט; ... (cache)
 • ייסורים של אהבה: ... שנאמר (תהלים צד12) אשרי הגבר אשר תיסרנו, יה, ומתורתך תלַמדנו;; ואם תלה ולא מצא - בידוע שיסורין של אהבה הם, שנאמר (משלי ג12) כי את אשר יאהב ה' יוכיח" (רבא או רב חסדא ... (cache)
 • יסורין: אשרי הגבר אשר תיסרנו י-ה ומתורתך תלמדנו. ..... רבי פנחס בשם רבי חנין דציפורין פתח, (תהלים צ"ד) אשרי הגבר אשר תיסרנו י-ה, ואם בא להקפיד ומתורתך תלמדנו, מה כתיב באברהם, ... (cache)
 • א-ל נקמות הופיע / אברהם ישראל שריר: את הפסוק: "אשרי הגבר אשר תיסרנו י-ה ומתורתך תלמדנו" מקובל להבין, כשבח לכוחה של תורה להכהות יסורים: "אשריהם הצדיקים המעונים תחת ידיכם, ובלבד שיהו עוסקין בתורה ובמצות" ... (cache)
 • חמה: אף על פי שנאמר אשרי הגבר אשר תיסרנו י-ה, ואל בחמתך תיסרני... כך אמרו ישראל, רבונו של עולם, אל באפך תוכיחני ואל בחמתך תיסרני, אמר הקב"ה אם כן אף וחמה למה, אמרו לפניו ... (cache)
 • ילקוט שמעוני: אשרי הגבר אשר תיסרנו יה. אשר תיסרנו ה', אין כתיב כאן אלא יה - כזה שהוא נדון לפני הדיין והוא אומר יה. כך אבינו יעקב אומר: מי שעתיד לומר ליסורין די! יאמר לצרותי די! ואל שדי יתן לכם ... (cache)
 • רשבי - לג בעומר - ליקוטים - תורת רשבי: תורה מנין, שנאמר אשרי הגבר אשר תיסרנו קה ומתורתך תלמדנו. ארץ ישראל מנין, שנאמר בי כאשר ייסר איש את בנו ד' אלקיך מיסרך. וכתיב בתריה כי ד' אלקיך מביאך אל ארץ טובה. (cache)
 • קאווע שטיבל ג€¢ דף היומי - הערות והערות, קושיות ותירוצים: כל שאין בהן בטול תורה שנאמר אשרי הגבר אשר תיסרנו יה ומתורתך תלמדנו וחד אמר אלו הם יסורין של אהבה? כל שאין בהן בטול תפלה שנאמר (תהלים סו, כ) ברוך ... (cache)
 • ויקרא פרשת הנגעים: כבר בפסוק אנו מוצאים את החסד והדין. "אשרי הגבר אשר תיסרנו " "אשרי" שייך למידת החסד ו" תייסרנו" למידת הדין ועל כן ראוי ללומדו בקל וחומר שהייסורין הם החומר וה"אשרי" הוא הקל. (cache)
 • ילקוט שמעוני: ואל המיתו אל תשא נפשך, ואע"פ שטובה היא התוכחת, כי את אשר יאהב ה' יוכיח. וכתיב: אשרי הגבר אשר תיסרנו יה, אמר ליה דוד להקב"ה: אנו חוטאין ואתה קוצף, מתוך כך אין אנו נגאלין, ... (cache)
 • תנחומא - נצבים: אמר הכתוב, אשרי הגבר אשר תיסרנו יה ומתורתך תלמדנו (תהלים צד יב), אמר רבי אלעזר בן יעקב, צריך אדם להחזיק טובה להקדוש ברוך הוא בזמן שהיסורין באין עליו. למה. שהיסורין מושכין ... (cache)
 • מכילתא על שמות כ כ ג€“ ויקיטקסט: 7 יוני 2010 ... [ואומר] אשרי הגבר אשר תיסרנו יה (תהליס צד). ארץ ישראל מנין- דכתיב ה' אלהיך מיסרך (ואומר) כי ה' אלהיך מביאך אל ארץ טובה. עולם הבא מנין - דכתיב כי נר מצוה ... (cache)
 • פירוש הגיוני לספר איוב / אהרון קמינקה: תהילים צד, יב: אשרי הגבר אשר תיסרנו יה, וכן משלי ג, יא: מוסר ה' בני אל תמאס) מוסר שדי אל תמאס. הוא יכאיב ויחבש (נסמך על הושע י, א), הוא ימחץ וירפא (ככתוב בשיר האזינו: ... (cache)
 • חובת הלבבות, שער הבחינה ג€“ ויקיטקסט: ... ומה שמגיע אליהם מענייני ההפסד בגופם ובממונם, ולא הבינו סיבות אופני טובתם בהם ותועלות הנסיון והמוסר להם, כדברי הכתוב " אשרי הגבר אשר תיסרנו יה ומתורתך תלמדנו" (תהלים צד ... (cache)
 • פרשת בחוקֹתי: ... עליו - יפשפש במעשיו, שנאמר (איכה ג') 'נחפשה דרכינו ונחקורה ונשובה עד ה''; פשפש ולא מצא - יתלה בבטול תורה, שנאמר: (תהלים צ"ד) 'אשרי הגבר אשר תיסרנו יה ומתורתך תלמדנו'. (cache)
 • אורות התשובה ח ג€“ ויקיטקסט: 9 אוקטובר 2011 ... "מקל וחומר משן ועין שעבד יוצא בהן לחרות", "אשרי הגבר אשר תיסרנו יה ומתורתך תלמדנו" - "אל תקרא תלמדנו אלא תלמדנו, דבר זה מתורתך למדתנו". כ. המכאובים ... (cache)
 • בן איש חי הלכות - א - בהר בחקתי: ... תקחני: והוא רחום יכפר עון ולא ישחית והרבה להשיב אפו ולא יעיר כל חמתו: אשרי הגבר אשר תיסרנו יה ומתורתך תלמדנו: ואני בחסדך בטחתי יגל לבי בישועתך אשירה לה' כי גמל עלי: שוש ... (cache)
 • תניא חלק א כו ג€“ ויקיטקסט: 1 ספטמבר 2009 ... וזהו שכתוב (תהלים צד יב): "אשרי הגבר אשר תיסרנו י"ה וגו'". ולכן אמרו רבותינו ז"ל, כי " השמחים ביסורים עליהם הכתוב אומר "ואוהביו כצאת השמש בגבורתו"". (cache)
 • משלי ג יב: 29 יוני 2009 ... שנאמר (איכה ג מ) נחפשה דרכינו ונחקורה ונשובה עד ה';"; "פשפש ולא מצא - יתלה בבטול תורה, שנאמר (תהלים צד יב) אשרי הגבר אשר תיסרנו, יה, ומתורתך תלַמדנו ... (cache)
 • נחלת אבות / הרב פתחיה מנקין: ויש לבאר הכתוב22 " אשרי הגבר אשר תיסרנו יה" כי בעוון אבות בנים קטנים מתים23 אולם כשאין לו עדיין בנים אז בהכרח שהקב"ה מעניש ומייסר אותו בעצמו וזה "אשרי הגבר" שהוא עדיין ... (cache)
 • more "אשרי הגבר אשר תיסרנו ":
 • Yeshiva.org.il- תהלים פרק צד: ... הלא ישמע אם יצר עין הלא יביט: (י) היסר גוים הלא יוכיח המלמד אדם דעת: (יא) יהוה ידע מחשבות אדם כי המה הבל: (יב) אשרי הגבר אשר תיסרנו יה ומתורתך תלמדנו: (יג) להשקיט לו מימי ... (cache)
 • Kol Sofaik Satelitte lesson of Maran Rabbi Eliyahu Mordechai Shalita: חד אמר אלו הם יסורין של אהבה, כל שאין בהן בטול תורה שנאמר 'אשרי הגבר אשר תיסרנו יה ומתורתך תלמדנו '. וחד אמר אלו הן יסורין של אהבה, כל שאין בהן בטול תפלה שנאמר 'ברוך ... (cache)
 • ליקוטי תפילות חלק א תפילה קכא ג€“ ויקיטקסט: 29 אוגוסט 2010 ... אות תתרפד "אַשְׁרֵי הַגֶּבֶר אֲשֶׁר תְּיַסְּרֶנּוּ יָהּ וּמִתּוֹרָתְךָ תְלַמְּדֶנּוּ, לְהַשְׁקִיט לוֹ מִימֵי רָע עַד יִכָּרֶה לָרָשָׁע שָׁחַת כִּי ל א יִטּשׁ ... (cache)
 • חשוב לקחת שיעורים פרטיים בענייני תורה ומצוות: שנאמר אשרי הגבר אשר תיסרנו יה ומתורתך תלמדנו. ארץ ישראל - דכתיב (דברים ח) כי כאשר ייסר איש את בנו ה' אלהיך מיסרך וכתיב בתריה כי ה' אלהיך מביאך אל ארץ טובה; העולם הבא ... (cache)
 • אנציקלופדיה יהודית דעת - אלכסנדרי;: אשריו לאדם שייסורים באים עליו מן התורה, שנאמר (תהלים צד:יב) אשרי הגבר אשר תיסרנו יה ומתורתך תלמדנו" (ב"ר, ראש צב). מדברי רבי אלכסנדרי. רבי אלכסנדרי בתר דמצלי אמר הכי: ... (cache)
 • קטגוריה:משלי א ב ג€“ ויקיטקסט: 29 יוני 2009 ... COM_ERETZ_ISRAEL3: תורה מנין שנאמר לדעת חכמה ומוסר להבין אמרי בינה ואומר אשר הגבר אשר תיסרנו יה ומתורתך תלמדנו. ארץ ישראל מנין תלמוד לומר ה' ... (cache)
 • חביבים יסורים: - TheMarker Cafe: 26 אפריל 2012 ... והנה כתוב בספר תהלים: "אשרי הגבר אשר תיסרנו יה,ומתורתך תלמדנו "(תהלים צד,יב). נישאלת השאלה:מדוע כתוב בפסוק הנ"ל,רק חצי מהשם (=יה),ולא כתוב שם יהוה ... (cache)
 • ביאור:עשה לך רב ג€“ ויקיטקסט: 6 אוקטובר 2010 ... שנאמר אשרי הגבר אשר תיסרנו יה ומתורתך תלמדנו." "ארץ ישראל - דכתיב (דברים ח) כי כאשר ייסר איש את בנו ה' אלהיך מיסרך וכתיב בתריה כי ה' אלהיך מביאך אל ... (cache)
 • בעה"י: אחת מהם היא התורה דכתיב: "אשרי הגבר אשר תיסרנו יה ומתורתך תלמדנו" (תה' צד:יב). מתברר שלימוד התורה אינו נקנה אלא על-ידי ייסורין, וכן הדבר ביחס לארץ ישראל וביחס לעולם הבא ... (cache)
 • בית המדרש להתחדשות - לקראת ל"ג בעומר - רשב"י - העולם הזה והעולם הבא: שנאמר אשרי הגבר אשר תיסרנו יה ומתורתך תלמדנו. ארץ ישראל דכתיב: כי כאשר ייסר איש את בנו ה' אלהיך מיסרך (דברים ח'), וכתיב בתריה כי ה' אלהיך מביאך אל ארץ טובה. העולם הבא ... (cache)
 • באורי אגדות ברכות: אם רואה אדם שיסורין באין עליו יפשפש במעשיו שנאמר נחפשה דרכינו ונחקורה ונשובה עד ה' פשפש ולא מצא יתלה בבטול תורה שנאמר אשרי הגבר אשר תיסרנו יה ומתורתך תלמדנו ואם ... (cache)
 • ליקוטי מוהר"ן ח"א: ... בבחינות (ישעיה נ"ה): "הוי כל צמא לכו למים" (תהלים צ"ד): "אשרי הגבר אשר תיסרנו יה ומתורתך תלמדנו " כי על ידי היסורים, זוכה להתחדשות התורה כנ"ל וזה סימן שפעל על ידי היסורים ...
 • Yeshiva.org.il- משה רבנו ויציאת מצרים: חד אמר אלו הם יסורין של אהבה, כל שאין בהן בטול תורה שנאמר 'אשרי הגבר אשר תיסרנו יה ומתורתך תלמדנו '. וחד אמר אלו הן יסורין של אהבה, כל שאין בהן בטול תפלה שנאמר 'ברוך ... (cache)
 • התורה והמילה ג€“ דברים ליום כניסתו של יונתן בן ירון לבריתו של אברהם אבינו: שנאמר (תהלים צד,יב) אשרי הגבר אשר תיסרנו יה ומתורתך תלמדנו;. ארץ ישראל - דכתיב (דברים ח,ה) [וידעת עם לבבך] כי כאשר ייסר איש את בנו ה' אלקיך מיסרך, וכתיב בתריה (דברים ח ... (cache)
 • פרשנות של יסורים כטכניקה של עצמי ֲ« חקוק באבן: 11 פברואר 2008 ... שנאמר "נחפשה דרכינו ונחקורה ונשובה עד ה'"; פשפש ולא מצא ג€“ יתלה (את הסיבה ליסורים) בבטול תורה, שנאמר: "אשרי הגבר אשר תיסרנו יה ומתורתך תלמדנו ". (cache)
 • למרות הכל להישאר בשמחה!: אשרי הגבר אשר תיסרנו יה ומתורתך תלמדנו - שבשביל יסורין צריך אדם לבוא לידי תלמוד תורה, יסורין של אהבה- הקבה מייסרו בעולם הזה בלא שום עון כדי להרבות שכרו בעולם הבא יותר ... (cache)
 • יתמיאמ ןושאר קרפ תוכרב א ב גד ד: כלומר, שיסורים אלה פוגעים אך בגוף. ועדיין מסוגל הוא ללמוד תורה, וראיה. לדבריו ממה. שנאמר: "אשרי הגבר. אשר תיסרנו יה ומתורתך תלמדנו ". שיסורים אלה של אהבה ("אשרי") הינם ... (cache)
 • Yeshiva.org.il- חכמתו של יוסף: ... אם רואה אדם שיסורין באין עליו יפשפש במעשיו שנאמר נחפשה דרכינו ונחקורה ונשובה עד ה', פשפש ולא מצא יתלה בבטול תורה שנאמר אשרי הגבר אשר תיסרנו יה ומתורתך תלמדנו ". (cache)
 • כוח האמונה - מידה כנגד מידה: פשפש ולא מצא, יתלה בבטול תורה שנאמר (תהילים צד): אשרי הגבר אשר תיסרנו יה ומתורתך תלמדנו, ואם תלה ולא מצא, בידוע שיסורין של אהבה הם שנאמר (משלי ג) כי את אשר יאהב ה' ... (cache)
 • more "תיסרנו יה ומתורתך תלמדנו ":
 • אבן עזרא: להשקיט לו מימי רע - גזרות רעות יוצאות מהשמים, כדרך: עושה שלום ובורא רע והפך זה לרשע, כי השם יאריך לו עד בא יומו עת פקודתו, ובעבור יכרה לשון זכר נכון הוא להיות שחת, מגזרת ... (cache)
 • האמונות והדעות: אשרי הגבר אשר חיסרנו יה וגו' להשקיט לו מימי רע וגו'22. הערות: 81. אפשר לתרגם: והחלו להעלות. 82. במאמר הראשון שהוא תמים פעלו אל אמונה ואין עול צדיק וישר הוא. 83. כי עשיית ... (cache)
 • פרשת "בהר סיני": אשרי הגבר אשר תייסרנו יה, ומתורתך תלמדנו. להשקיט לו מימי רע עד יכרא לרשע שחת. כי לא ייטוש ה' עמו ונחלתו לא יעזוב. כי עד צדק ישוב משפט, ואחריו כל ישרי לב. מי יקום לי עם מרעים, ... (cache)
 • חוק לישראל השלם - פרשת ראה: רש''י להשקיט לו מימי רע. כי היסורין גורמין לו להשקיט להם מימי דין גיהנם עד שיראה שיכרה לרשע שחת: (יד) כִּי לֹא יִטֹּשׁ יְהוָה עַמּוֹ וְנַחֲלָתוֹ לֹא יַעֲזֹב: אֲרוּם לָא יִנְטוֹשׁ ... (cache)
 • צפו ושתפו, ברגעים... | Facebook: ... הלא יביט: היוסר גויים הלא יוכיח המלמד אדם דעת: ה' יודע מחשבות אדם כי המה הבל:אשרי הגבר אשר תיסרנו י'ה ומתורתך תלמדנו: להשקיט לו מימי רע עד יכרה לרשע שחת: כי לא יתוש ה' ... (cache)
 • הבלוג (כללי) - אחרית הימים גוג ומגוג נבואות גאולה משיח בן דוד המשיח הגאולה...: להשקיט לו מימי רע, עד יכרה לרשע שחת. כי לא ייטוש ה' עמו, ונחלתו לא יעזוב. כי עד צדק ישוב משפט, ואחריו כל ישרי לב. מי יקום לי עם מרעים? מי יתיצב לי עם פעלי אוון? לולי ה' עזרתה לי, ... (cache)
 • מקורות - אחרית הימים גוג ומגוג נבואות גאולה משיח בן דוד המשיח הגאולה...: להשקיט לו מימי רע, עד יכרה לרשע שחת. כי לא ייטוש ה' עמו, ונחלתו לא יעזוב. כי עד צדק ישוב משפט, ואחריו כל ישרי לב. מי יקום לי עם מרעים? מי יתיצב לי עם פעלי אוון? לולי ה' עזרתה לי, ... (cache)

תגובות