חשוב לקחת שיעורים פרטיים בענייני תורה ומצוות

קוד: עשה לך רב בתנ"ך

סוג: פירוש

מאת: אראל

אל:

תגובות