הבדלים בין מצוות

מאת: אראל

כשמתמטיקאים בונים מערכת של אקסיומות, הם מוודאים שאין אף אקסיומה מיותרת - שניתן להסיק מתוך האקסיומות האחרות. לחז"ל יש גישה דומה בפרשנות המצוות: כל מצוה היא אקסיומה, ואף אחת אינה נובעת מהאחרות. לכן, כשיש מצוות שנראות דומות, מנסים למצוא את ההבדלים ביניהן: 
  1. אחריות למעשי הזולת  הכשלת עיוור  ביקורת ותוכחה  חינוך לתורה  דיון משפטי 
  2. איסור פגיעה ברכוש הזולת / אראל
  3. חובת העזרה לזולת  מתנות חלשים  שמחת חג  נתינת כסף לעניים  אהבת גר  אהבת אזרח  עזרה באמצע הדרך  הצלת אנשים בסכנה  השבת אבידה 
  4. אבידה לעומת שכחה / כותבים שונים -> דרישת האלהים באמצעות חקר המקרא
  5. ארבעה סוגים של נזקי ממון / אראל
  6. בין ביכורים לבין שאר המצוות הקשורות לראשית (תרומה, חלה, בכור) / ר' אלחנן סמט -> עיונים בפרשות השבוע א
  7. המצוה למחות את זכר עמלק לעומת המצוה להכרית שבעה עממים / שראל דגני -> המעיין
  8. על הגנבה ועל הגזלה ומה ביניהן / אברהם וינרוט -> מכללת שערי משפט