גמלתהו טוב ולא רע

קוד: ביאור:משלי לא12 בתנ"ך

סוג: תוכן1

מאת: אראל

אל: סגלות משלי

משלי לא12: "גְּמָלַתְהוּ טוֹב וְלֹא רָע, כֹּל יְמֵי חַיֶּיה"

היא גומלת לו טוב על כל מעשה טוב שהוא עושה לה, אבל לא גומלת לו רע על כל מעשה רע שהוא עושה לה; כך היא נוהגת בעקביות כל ימי חייה עד שבעלה יכול לבטוח בה בכל ליבו.

עצות

בזוגיות יש לתת חיזוקים חיוביים לבן/בת הזוג על מעשים טובים, אבל להימנע מנקמנות על מעשים רעים. כך הטוב מכפיל את עצמו והרע נעלם. כך נוהגת אשת חיל:

גמול = שכר או עונש, מידה כנגד מידה;    גמלתהו טוב = אשת חיל גומלת טוב לבעלה, כלומר, לאחר שקיבלה מבעלה יחס טוב ונאות, היא החזירה לו יחס טוב באותו אופן;    ולא רע = כשבעלה פוגע בה, היא לא גומלת לו רע, אינה נוקמת בו.

מובן שהבעל, שזכה באישה כזאת, צריך להיות ראוי לזה, ולכן צריך גם הוא לנהוג כך: לגמול לזוגתו טוב ולא רע כל ימי חייה, ועל כך גם היא תגמול לו. ועל כך "ציוו חכמים שיהא אדם מכבד את אשתו יותר מגופו, ואוהבה כגופו" (רמב"ם הלכות אישות טו; ע"פ איילה בר שיפמן, ירושלים)

הקבלות

אשת חיל הולכת בדרכי ה', כפי שנאמר ב תהלים קג2: "בָּרֲכִי נַפְשִׁי אֶת ה', וְאַל תִּשְׁכְּחִי כָּל גְּמוּלָיו" (פירוט), ובהמשך הפרק, תהלים קג10: "לֹא כַחֲטָאֵינוּ עָשָׂה לָנוּ, וְלֹא כעונתינו גָּמַל עָלֵינוּ" - ה' גמל לנו טוב, אבל לא גמל לנו רע על כל עוונותינו.

דקויות

למה כתוב גם טוב וגם לא רע?

1. אלה שני דברים שונים: האישה גומלת טוב לבעלה על מעשיו הטובים, ולא נוקמת בו על מעשיו הרעים: "בכל ימי חייה, כאשר בעלה היטיב עמה, גמלה לו טוב לעומת הטובה; אבל את הרע לא גמלה לו כמפעלו" (מצודת דוד).

2. פירוש נוסף על-פי מאמר חז"ל: "מי שיש לו אישה רעה - פטור מגיהנום": 

היו היה איש, ואשתו היתה מצערת אותו מאד מאד, והוא כבר התרגל לסבול. יום אחד, כשבא האיש לביתו, הוא גילה שאשתו שינתה לגמרי את התנהגותה. היא אמרה לו: "שלום בעלי היקר" ואף הכינה לו ארוחת ערב. הוא לא הבין מה קרה לאשתו אבל חשש לשאול כדי לא 'לפתוח פה לשטן'. אבל אחרי חודש שאשתו התייחסה אליו יפה - הוא כבר לא יכל להתאפק ושאל אותה: "מה קרה שהשתנית כל כך לטובה?" סיפרה לו האישה: "לפני חודש הלכתי לשיעור תורה, והרב אמר שמי שיש לו אישה רעה פטור מגיהנום. ואז אמרתי: 'אוי ואבוי; אם אני אמשיך לצער אותך אני אשלח אותך ישר לגן-עדן, חס וחלילה'..."

וזה פירוש גמלתהו טוב ולא רע: אשת חיל טובה אל בעלה כדי שיהיה לו טוב גם בעולם הבא, ולא כדי שיהיה לו רע ויילך לגיהנום (מתוך שיעור של ר' יהודה גנון ז"ל, בנושא 'אשת חיל'), טוב רוחני ולא רק טוב גשמי.

תגובות