מידת השלום, פיוס ורדיפת שלום בין אדם לחברו

קוד: מידת השלום בתנ"ך

סוג: אוסף_תוספת

מאת:

אל:

תוספות ותגובות