סבלנות בדיבור

קוד: סבלנות בדיבור בתנ"ך

סוג: אוסף_תוספת

מאת:

אל: סגלות משלי

תוספות ותגובות