מידת הסבלנות

קוד: מידת הסבלנות בתנ"ך

סוג: אוסף_תוספת

מאת:

אל: