הכבוד משחית

קוד: ביאור:הושע ד7 בתנ"ך

סוג: תוכן1

מאת: אראל

אל:

בימינו מקובל לומר "הכוח משחית", כלומר, ככל שאדם חזק ומכובד יותר, כך הוא נעשה מושחת יותר. רמז לאמיתותה של קביעה זו ניתן למצוא בדברי הושע, בקטע שמדבר על הכהנים ובניהם (ד 7): "כְרֻבָּם כן חטאו לי, כבודם בקלון אמיר".

הצירוף "כ... כן..." מראה על מתאם (קורלציה) בין שני תהליכים, כמו בפסוק (שמות א 12) "כאשר יענו אותו - כן ירבה וכן יפרוץ", שמשמעו " ככל שהמצרים עינו אותו יותר, כך הוא התרבה יותר ".

כך גם בפסוק שלנו, ע"פ רש"י: ככל שהכהנים התרבו יותר, כך הם חטאו לי יותר; או: ככל שהכהנים נעשו רבים = נכבדים וחשובים יותר, כך הם חטאו לי יותר; הכוח משחית.

לכן, הפתרון שה' מוצא לשחיתות של הכהנים הוא - "כבודם בקלון אמיר": לקחת מהם את הכבוד של הכהונה, ולהפוך אותם לנקלים ובזויים ( קלון = היפך כבוד); כשמעמדם בציבור יהיה נמוך, ייתכן שהם ישתדלו יותר להתנהג ביושר כדי להחזיר לעצמם את מעמדם. פסוק זה הוא חלק מנבואה שבה ה ' מטיל את האחריות לפשעי ישראל על הכהנים, המנהיגים הרוחניים שלהם.

תגובות