אסור להתפלל בעד העם

קוד: אסור להתפלל בעד העם בתנ"ך

סוג: הבדלים2

מאת: אראל

אל: פירושים וסימנים ירמיהו ביטויים

בשלושה מקומות אסר ה' על ירמיהו להתפלל:

האיסור הזה מלמדנו על דמותו של ירמיהו - למרות כל הסבל שסבר מידיהם של העם, עדיין השתדל להתפלל בעדם, עד שה' מנע בעדו (ראו דמותו של ירמיהו / יהודה אייזנברג).

יש ירידה הדרגתית בדברים: בפרק ז נזכרו שלושה איסורים, בפרק יא נזכרו שני איסורים (לא נזכר "אל תפגע בי"), ובפרק יד נזכר רק איסור אחד (לא נזכר גם "אל תישא בעדם רינה ותפילה").

בכל המקומות היתה לירמיהו סיבה להתפלל בעד העם:


תגובות