ולחנה ייתן מנה אחת אפיים

קוד: ביאור:שמואל א א5 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

שמואל א א4-5: " וַיְהִי הַיּוֹם, וַיִּזְבַּח אֶלְקָנָה, וְנָתַן לִפְנִנָּה אִשְׁתּוֹ וּלְכָל בָּנֶיהָ וּבְנוֹתֶיהָ מָנוֹת. וּלְחַנָּה יִתֵּן מָנָה אַחַת אַפָּיִם, כִּי אֶת חַנָּה אָהֵב וה' סָגַר רַחְמָהּ "

אדם האוהב את אשתו ורוצה לשמח אותה, צריך להגיש לה אוכל באופן אישי, לשבת מולה ולאכול עמה פנים אל פנים. כך נהג אלקנה. לאלקנה היו שתי נשים - פנינה וחנה. לפנינה היו ילדים רבים אבל חנה היתה עקרה. ואלקנה -

נתן לפננה אשתו ולכל בניה ובנותיה מנות = נתן לפנינה ולכל ילדיה את כל המנות שלהם ביחד, שיחלקו ביניהם, אבל -

ולחנה יתן מנה אחת = לחנה הוא הגיש את המנה האחת שלה באופן אישי. בנוסף לכך -

אפים = פנים;   ולחנה ייתן מנה אחת אפיים = אלקנה נתן לחנה, יחד עם המנה שלה, גם את הפנים שלו, כלומר ישב מולה פנים אל פנים ואכל יחד עמה. ואת כל זה עשה -

כי את חנה אהב, וה' סגר רחמה = אלקנה אהב את חנה, ורצה לנחם אותה על כך שהיא עקרה, ולכן השתדל לשמח את ליבה כמיטב יכולתו בזמן האוכל.

מקורות ופירושים נוספים

מנה אחת אפיים

1. פירשנו אפיים = הפנים של אלקנה, שישב מול אשתו פנים אל פנים; ודומה לזה פירשו בילקוט שמעוני: " אפים - בסבר פנים יפות ".

2. ויש שפירשו אפיים = הפנים של חנה, שהיתה אמורה לקבל את המנה שהגיש לה אלקנה בסבר פנים יפות: " מנה אחת - רצה לומר מיוחדת ביופי, ולתוספת ביאור אמר אפים , רצה לומר הראויה לקבל אותה בסבר פנים יפות " ( מצודות, ודומה לזה רש"י בשם התרגום) .

3. ויש שפירשו אפיים = כעס: אלקנה השתתף בכעסה של חנה על עקרותה, ובכעסה של חנה על פנינה שקינטרה אותה (ע"פ מלבי"ם) . האהבה של אלקנה לאשתו התבטאה גם בכך שהוא שם לב לכעסה ולצערה, והשתדל להזדהות עם רגשותיה.

4. ויש שפירשו אפיים = פי שניים: אלקנה נתן לחנה מנה גדולה פי שניים משנתן לפנינה (כך כנראה פירש אבן שושן בקונקורדנציה, ערך "אף") .

  • אולם, לא מצאנו בשום מקום שהמילה "אפיים" משמעה "פי שניים".

כי את חנה אהב

אהבה בתנ"ך היא רצון לקבל ולהתקרב, וגם רצון לתת ולהיטיב; האהבה של אלקנה בפסוק זה כוללת את שני הסוגים: הוא רצה בקרבתה של חנה ולכן אכל עמה פנים אל פנים; הוא רצה לתת לה ולשמח אותה ולכן הגיש לה את מנתה באופן אישי.

וה' סגר רחמה

מקובל לפרש שסגירת הרחם היא כינוי ציורי לעקרות (ראו גם רמב"ן על בראשית כ יז) , אך יש מפרשים שהכוונה למום ספציפי שנקרא אוטם ברחם.


תגובות