ולחנה ייתן מנה אחת אפיים

קוד: ביאור:שמואל א א5 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

שמואל א א4-5: "וַיְהִי הַיּוֹם, וַיִּזְבַּח אֶלְקָנָה, וְנָתַן לִפְנִנָּה אִשְׁתּוֹ וּלְכָל בָּנֶיהָ וּבְנוֹתֶיהָ מָנוֹת. וּלְחַנָּה יִתֵּן מָנָה אַחַת אַפָּיִם, כִּי אֶת חַנָּה אָהֵב וה' סָגַר רַחְמָהּ"

אדם האוהב את אשתו ורוצה לשמח אותה, צריך להגיש לה אוכל באופן אישי, לשבת מולה ולאכול עמה פנים אל פנים. כך נהג אלקנה. לאלקנה היו שתי נשים - פנינה וחנה. לפנינה היו ילדים רבים אבל חנה היתה עקרה. ואלקנה -

נתן לפננה אשתו ולכל בניה ובנותיה מנות = נתן לפנינה ולכל ילדיה את כל המנות שלהם ביחד, שיחלקו ביניהם, אבל -

ולחנה יתן מנה אחת = לחנה הוא הגיש את המנה האחת שלה באופן אישי. בנוסף לכך -

אפים = פנים;   ולחנה ייתן מנה אחת אפיים = אלקנה נתן לחנה, יחד עם המנה שלה, גם את הפנים שלו, כלומר ישב מולה פנים אל פנים ואכל יחד עמה. ואת כל זה עשה -

כי את חנה אהב, וה' סגר רחמה = אלקנה אהב את חנה, ורצה לנחם אותה על כך שהיא עקרה, ולכן השתדל לשמח את ליבה כמיטב יכולתו בזמן האוכל.

מקורות ופירושים נוספים

מנה אחת אפיים

1. פירשנו אפיים = הפנים של אלקנה, שישב מול אשתו פנים אל פנים; ודומה לזה פירשו בילקוט שמעוני: "אפים - בסבר פנים יפות".

2. ויש שפירשו אפיים = הפנים של חנה, שהיתה אמורה לקבל את המנה שהגיש לה אלקנה בסבר פנים יפות: "מנה אחת - רצה לומר מיוחדת ביופי, ולתוספת ביאור אמר אפים, רצה לומר הראויה לקבל אותה בסבר פנים יפות" (מצודות, ודומה לזה רש"י בשם התרגום).

3. ויש שפירשו אפיים = כעס: אלקנה השתתף בכעסה של חנה על עקרותה, ובכעסה של חנה על פנינה שקינטרה אותה (ע"פ מלבי"ם). האהבה של אלקנה לאשתו התבטאה גם בכך שהוא שם לב לכעסה ולצערה, והשתדל להזדהות עם רגשותיה.

4. ויש שפירשו אפיים = פי שניים: אלקנה נתן לחנה מנה גדולה פי שניים משנתן לפנינה (כך כנראה פירש אבן שושן בקונקורדנציה, ערך "אף").

  • אולם, לא מצאנו בשום מקום שהמילה "אפיים" משמעה "פי שניים".

כי את חנה אהב

אהבה בתנ"ך היא רצון לקבל ולהתקרב, וגם רצון לתת ולהיטיב; האהבה של אלקנה בפסוק זה כוללת את שני הסוגים: הוא רצה בקרבתה של חנה ולכן אכל עמה פנים אל פנים; הוא רצה לתת לה ולשמח אותה ולכן הגיש לה את מנתה באופן אישי.

וה' סגר רחמה

מקובל לפרש שסגירת הרחם היא כינוי ציורי לעקרות (ראו גם רמב"ן על בראשית כ יז), אך יש מפרשים שהכוונה למום ספציפי שנקרא אוטם ברחם.


תגובות