במדבר יז לילדים

קוד: במדבר יז לילדים בתנ"ך

סוג: סיפור

מאת: אראל

אל:

(המשך מפרק טז)

אחרי שקורח ו-250 הנשיאים נשרפו באש, נשארו 250 מחתות עם גחלים על האדמה. מה יעשו עם המחתות? יזרקו אותם? לא! הרי הנשיאים השתמשו בהן כדי להקטיר קטורת לה'! לא זורקים מחתות שהקריבו בהן לה'!

כך ה' אמר למשה:

עשיתם פעם ריקוע מנחושת? המחתות היו מנחושת, והיה אפשר לרקוע אותן בקלות על המזבח. וכך עשה אלעזר. ובכל פעם שבני ישראל הסתכלו על המזבח, הם נזכרו מה קרה לנשיאים שרצו להקטיר קטורת בלי רשות, וזכרו שרק לאהרן ובניו מותר להקטיר קטורת, ואסור לריב ואסור להסתכסך.

--- למחרת בבוקר ---

האם בני ישראל הפסיקו להתלונן? לא! הם מצאו סיבה חדשה להתלונן. הם כבר הבינו שאסור להקטיר קטורת בלי רשות, אבל עכשיו הם האשימו את משה ואהרן:

כל העדה נאספו סביב משה ואהרן וצעקו עליהם, וכמעט היכו אותם. ופתאום כיסה הענן את אוהל מועד, וכולם הסתובבו והסתכלו וראו את כבוד ה'. וה' אמר למשה:

ה' שוב היה מאוכזב מבני ישראל כפויי הטובה, שצועקים על משה ואהרן. וכבר התחיל לשלוח בהם מגיפה.

אבל משה ואהרן אהבו את עם ישראל, ולא רצו שה' ישמיד אותם. מרוב צער, הם נפלו על הפנים. ומשה חשב וחשב, מה אפשר לעשות כדי לעצור את המגיפה? ואז עלה לו רעיון: הוא ישלח את אהרן להקטיר קטורת בתוך העם, ואז בני ישראל יבינו כמה שהוא אוהב אותם, ויפסיקו להתלונן עליו. וכך היה! משה אמר לאהרן:

ואהרן עשה כך, רץ לתוך הקהל והקטיר קטורת. ובדיוק במקום שבו עמד אהרן, נעצרה המגפה!

וה' אמר למשה:

וכך עשה משה: הוא ביקש מנשיאי השבטים שיתנו לו את המטות שלהם, ולקח גם את המטה של אהרן, והניח אותם באוהל מועד. ולמחרת בבוקר, המטה של אהרן פרח, ואפילו הוציא שקדים! וכל בני ישראל ראו, וכל נשיא לקח את המטה שלו. וה' אמר למשה:

המשך בפרק יח

תגובות