האם יעקב עבר על המצוה שלא להעביר את הבכורה?

קוד: ביאור:דברים כא15 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

דברים כא15: "כִּי תִהְיֶיןָ לְאִישׁ שְׁתֵּי נָשִׁים, הָאַחַת אֲהוּבָה וְהָאַחַת שְׂנוּאָה; וְיָלְדוּ לוֹ בָנִים הָאֲהוּבָה וְהַשְּׂנוּאָה, וְהָיָה הַבֵּן הַבְּכוֹר לַשְּׂנִיאָה"

דברים כא16: "וְהָיָה בְּיוֹם הַנְחִילוֹ אֶת בָּנָיו אֵת אֲשֶׁר יִהְיֶה לוֹ, לֹא יוּכַל לְבַכֵּר אֶת בֶּן הָאֲהוּבָה עַל פְּנֵי בֶן הַשְּׂנוּאָה הַבְּכֹר"

דברים כא17: "כִּי אֶת הַבְּכֹר בֶּן הַשְּׂנוּאָה יַכִּיר, לָתֶת לוֹ פִּי שְׁנַיִם בְּכֹל אֲשֶׁר יִמָּצֵא לוֹ; כִּי הוּא רֵאשִׁית אֹנוֹ, לוֹ מִשְׁפַּט הַבְּכֹרָה"

הקבלות

ביטויים רבים בפרשה זו רומזים לחייו של יעקב אבינו ושתי נשיו:

עם זאת, יעקב עשה לכאורה ההיפך מהמצווה בפרשה!

אמנם, יעקב חי לפני מתן תורה ולכן לא היה חייב לקיים את המצוה. ועדיין, מוזר שהמצוה בספר דברים מתוארת במילים כל-כך דומות לסיפור יעקב. הדמיון במילים כאילו בא לומר לקוראים "שימו לב! יעקב אבינו לא קיים את המצוה הזאת". מדוע? כמה תשובות.

1. המצוה בדברים אוסרת לסלק בן מהבכורה בגלל שאימו שנואה, אבל יעקב העביר את הבכורה מראובן מסיבות אחרות:

  • ראובן עצמו חטא, כמו שמפורש בפסוקים שהובאו למעלה מדברי הימים ובראשית מט. אבל מותר לסלק בן מהבכורה בגלל מעשיו שלו - בלי קשר לאמו (ספורנו על דברים כא16).
  • יעקב מלכתחילה התכוון לקחת רק את רחל, ותיכנן להוליד ילדים רק ממנה. לאה הגיעה אליו בהטעיה. כשבא אליה בלילה הראשון - מחשבתו היתה נתונה לרחל ולילד שיוליד ממנה. לכן, מבחינת המחשבה, יוסף הוא "ראשית אונו" של יעקב - הוא הבן שהתכוון להוליד מלכתחילה  (המצוה בדברים מתייחסת למצב רגיל, שבו אדם לוקח אישה מאהבה ומוליד ממנה בן, ורק לאחר מכן שונא אותה ולוקח אישה שניה).

הפרשה בדברים משתמשת במילים מקבילות, דווקא כדי להדגיש שאסור לנו לחקות את מעשיו של יעקב. שלא יגיד אדם "זכותי לבכר את בן האהובה - גם יעקב אבינו עשה כך!". אצל יעקב אבינו היו נסיבות מיוחדות - במצב הרגיל אסור לנהוג כך (ראו גם אור החיים על בראשית מט3).

2. המצוה בדברים לא היתה קיימת בימי יעקב, שכן היא נוצרה בעקבות ניסיונו המר של יעקב.    לפי הפסוקים, יעקב העביר את הבכורה מראובן כבר אחרי בראשית לה22: "וַיְהִי בִּשְׁכֹּן יִשְׂרָאֵל בָּאָרֶץ הַהִוא, וַיֵּלֶךְ רְאוּבֵן וַיִּשְׁכַּב אֶת בִּלְהָה פִּילֶגֶשׁ אָבִיו וַיִּשְׁמַע יִשְׂרָאֵל" (פירוט). זמן קצר לאחר מכן, מסופר שיעקב עשה ליוסף כתונת-פסים. כתונת-פסים היא לבוש של כהונה ומלכות, ומסתבר שיעקב כבר אז התייחס ליוסף כבכור (כלי יקר על בראשית לז).   התוצאה היתה, בראשית לז4: "וַיִּרְאוּ אֶחָיו כִּי אֹתוֹ אָהַב אֲבִיהֶם מִכָּל אֶחָיו, וַיִּשְׂנְאוּ אֹתוֹ וְלֹא יָכְלוּ דַּבְּרוֹ לְשָׁלֹם" - האחים שנאו את יוסף ומכרו אותו למצרים.   לפיכך נקבע לדורות, שאסור לאב לנהוג כמו שנהג יעקב במקרה זה. יש לקיים את דיני הירושה כפשוטם ולא להתחשב ברגשות; אסור לבכר את בן האהובה, שכן הדבר עשוי לגרום דווקא לשנאה.

3. אמנם, לפי אחד המדרשים, יעקב דווקא קיים את המצוה, בכך שהכריז על ראובן כבכור: "כי הוא ראשית אונו – זה ראובן: כוחי וראשית אוני.    לו משפט הבכורה – שאין מיחסין בכל מקום לבכורה אלא לראובן. תדע לך שכן הוא, שאף בשעת הקלקלה - ייחסו לבכור, הדא הוא דכתיב: "בני לאה בכור יעקב ראובן "(בראשית רבתי פרשת וישלח עמוד 158; מתוך הדף "ראובן בכורי אתה", מאת מחלקי המים). ראובן אמנם לא קיבל נחלה פי שניים, אבל לפחות כבוד הבכורה שמור לו.

העדפת הצעיר על הבכור / אורי מילר

לגבי העדפת הצעיר על פני הבכור, זה חוזר לכל אורך התורה: שם, שת, יצחק, יעקב, יוסף, אפריים, משה, שבט לוי, דוד, שלמה [קהת? - ראה תחילת פרשת נשא]. 

יש כאן מגמה של התורה להדגיש שאין משמעות לבכורה סתם, בילוגית, ואם הקטן עדיף על הבכור הוא יהיה ממשיך הדרך של אביו.

בימי קדם הבכור היה הממשיך הרוחני (כמו שרואים אצל מלך מואב שהקריב את בנו בכורו (מלכים ב כו) וכמו כן נהרגו הבכורות במצריים (ראה על כך במכילתא שמות יג).

התורה נותנת לבכור רק נחלה גשמית, אבל רוחניות וכבוד מגיע לטוב שבין האחים.

הכלי יקר כותב שאת העניין שה' בוחר בקטנים כנגד פולחן הכוח של האומות, רואים גם בבחירת עם ישראל, שנאמר "לא מרובכם..." וכן "הקטן יהיה לאלף והגדול לגוי עצום".

ראו עוד:  אהבה חיובית ושלילית / מוטי לקסמן, פרשת וישב ה'תשס"ט.

מקורות ופירושים נוספים

" יז. כי תהיין לאיש שתי נשים. במי שיש לו בהם הויה, (יבמות כב) יצאו שפחה ונכרית שאין בהם הויה. (שתים כמשמעו) [משמע], מוציא את אלו ומוציא את היבמה! [מוציא אני את אלו, שאין להן קדושין עליו ולא על אחרים; ולא אוציא את היבמה, שכן ישנה בקדושין אצל אחרים]. יח. רבי שמעון אומר, בדרך ארץ הכתוב מדבר. מגיד שסופו להיות שונא אותה ואוהב אחרת. יט. וילדו לו בנים. להוציא את הספק, בן תשעה לראשון או בן שבעה לשני. כ. אין לי אלא היוצא ממקום הלידה. יוצא דופן מנין? תלמוד לומר וילדו לו, מכל מקום. כא. (ד"א,) כי תהיין לאיש שתי נשים. אין לי אלא שתים. מנין שאפילו הן מרובות? תלמוד לומר נשים. אין לי אלא בזמן שהן מרובות, ומקצתן אהובות ומקצתן שנואות. מנין שאפילו כולן אהובות, אפילו כולן שנואות? תלמוד לומר (אהובה) האהובה (שנואה) והשנואה, ריבה הכתוב. אין לי אלא בזמן שהן מרובות, וכולן אהובות או כולן שנואות. מנין אפילו הן שתים? תלמוד לומר שתי נשים. אין לי אלא בזמן שהן שתי נשים (,אחת אהובה ואחת שנואה). מנין אפילו אחת והיא אהובה, אפילו אחת והיא שנואה? תלמוד לומר " אהובה " " אהובה ", "שנואה " " שנואה ", ריבה הכתוב. כב. [ד"א,] איזו היא אהובה - (קדושין מח וש"נ) אהובה לפני המקום, שנואה - זו שנואה לפני המקום. יכול אין לי אלא אנוסה ומפותה, שאינן לו כדרך כל הנשים. מנין אלמנה לכהן גדול, גרושה וחלוצה לכהן הדיוט? תלמוד לומר " שנואה " " שנואה ", ריבה את העריות שהן בלא תעשה. ועדיין לא ארבה את העריות, שחייבים עליהן כרת בידי שמים. תלמוד לומר " שנואה " " שנואה ", ריבה את העריות שהן בלא תעשה, וחייבים עליהן כרת. (קדושין מח) יכול אפי' שפחה ואפילו נכרית, תלמוד לומר כי תהיין לאיש, כל שיש בה הויה, יצאו אלו שאין בהם הויה. וילדו לו בנים. מי שהולדות שלו. יצאו אלו, שאין הולדות שלו. כג. ד"א וילדו לו בנים, הבנים בתורה (=בדין) הזאת ואין הבנות בתורה הזאת. לפי שמצאנו, שהבנות נכנסות בנחלה תחת האחים, לחלוק בשוה. יכול תהיה בכורה נוהגת בהם? תלמוד לומר וילדו לו בנים, בנים בתורה הזאת ואין הבנות בתורה הזאת. והיה הבן. (ב"ב קכ) ולא טומטום ואנדרוגינוס. הבכור. (ב"ב קכז) ולא הספק. לשניאה. הכתוב מבשרך, שבן הבכור לשניאה. "(ספרי)

תגובות