להוריד את החוב הלאומי לאפס

קוד: ביאור:דברים כח12 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

דברים כח12: " יִפְתַּח ה' לְךָ אֶת אוֹצָרוֹ הַטּוֹב, אֶת הַשָּׁמַיִם, לָתֵת מְטַר אַרְצְךָ בְּעִתּוֹ, וּלְבָרֵךְ אֵת כָּל מַעֲשֵׂה יָדֶךָ; וְהִלְוִיתָ גּוֹיִם רַבִּים, וְאַתָּה לֹא תִלְוֶה "

אם נקיים את התורה, ה' ישפיע עלינו שפע שיתבטא בשני מישורים:

כתוצאה מכך, החוב הלאומי יירד לאפס, ואף יהיה שלילי: והלוית גויים רבים, ואתה לא תלוה . אנחנו נלוה לעמים אחרים, ולא נצטרך ללוות מהם!

הלוואה היא שיעבוד; אנחנו צריכים לשאוף להיות  חופשיים, להשתחרר מהשיעבוד לעמים אחרים, ובפרט להשתחרר מהחוב הלאומי.

ראו מידע נוסף על כלכלה תורנית.

מקורות ופירושים נוספים

מאמרים מאתר ויקיטקסט:

 • בבלי תענית ב א
 • בבלי תענית ח ב
 • בבלי תענית ט א
 • בבלי חגיגה יב ב
 • בבלי בבא בתרא כה ב
 • שמות רבה כה א
 • שמות רבה כה ג
 • שמות רבה לא טו
 • במדבר רבה כ יט
 • דברים רבה ז ו
 • דברים רבה ז ז
 • " ומהו אהיה אשר אהיה כשם שאתה הווה עמי כך אני הווה עמך אם פותחין את ידיהם ועושין צדקה אף אני אפתח את ידי שנאמר יפתח ה' לך את אוצרו הטוב (דברים כח יב) ואם אינן פותחין את ידיהם מה כתוב שם הן יעצור במים ויבשו וגו' (איוב יב טו) " ( רמב"ן על שמות ג יג, בשם מנורת המאור הראשון פרק הצדקה) .
 • " פעם אחת בכל חדש וחדש סלונות עולין מן התהומות ומשקין את כל פני האדמה, שנאמר (בראשית ב, ו): "וְאֵד יַעֲלֶה מִן הָאָרֶץ וְהִשְׁקָה אֶת כָּל פְּנֵי הָאֲדָמָה". העבים משמיעין את קול צנורותיהן לימים, והימים משמיעין את קול צנורותיהן לתהומות, ותהום קורא אל תהום להעלות מים וליתן לעבים, שנאמר (תהלים מב, ח): "תְּהוֹם אֶל תְּהוֹם קוֹרֵא לְקוֹל צִנּוֹרֶיךָ". והעבים שואבין מים מן התהומות, שנאמר: (תהלים קלה, ז): "מַעֲלֶה נְשִׂאִים מִקְצֵה הָאָרֶץ". ובמקום שיפקוד להם הקב"ה להעלות ולהמטיר, שם מגשימים. מיד הארץ מתעברת וצמחה כאשה אלמנה שהיא מעוברת מזנות, אבל כשירצה הקב"ה לברך צמחה של ארץ וליתן צידן של בריות, פותח אוצרות הטוב שבשמים וממטיר על הארץ שהן מים זכרים, ומיד הארץ מתעברת ככלה שהיא מתעברת מבעלה הראשון, וצמחה זרע של ברכה, שנאמר: (דברים כח, יב): "יִפְתַּח יְהוָה לְךָ אֶת אוֹצָרוֹ הַטּוֹב אֶת הַשָּׁמַיִם", וכתיב כי (ישעיהו סב, ה): "כִּי יִבְעַל בָּחוּר בְּתוּלָה יִבְעָלוּךְ בָּנָיִךְ". וכתיב (ישעיהו נה, י): "כי כַּאֲשֶׁר יֵרֵד הַגֶּשֶׁם וְהַשֶּׁלֶג מִן הַשָּׁמַיִם" וגו'. " ( פרקי דרבי אליעזר פרק ה)

שמים = מקום גבוה ורחוק.


תגובות