נזקי בור לעומת נזקי אש

קוד: נזקי בור - נזקי אש בתנ"ך

סוג: הבדלים1

מאת: אראל

אל:

שני פסוקים בתורה מטילים על האדם את האחריות לנזקים שגורמים עצמים דוממים:
מי האחראי העיקרי לנזק - מי שיצר אותו, או מי שהוא שייך לו עכשיו?

על-פי הפשט, נראה שיש הבדל בין בור לאש בנושא זה:

אמנם, לדעת רבי יוחנן, שהתקבלה להלכה, בשני המקרים האחריות מוטלת על שניהם - גם על מי שיצר את הנזק וגם על מי שהנזק שייך לו:
אולם, עדיין יש לברר, מדוע הפסוקים על-פי פשוטם מבחינים בין שני המקרים - מדוע לגבי בור נאמר ש"בעל הבור ישלם", ולגבי אש נאמר ש"שלם ישלם המבעיר את הבעירה"?

אולי הסיבה היא, שהאש מזיקה, בדרך-כלל, במהירות רבה ופתאומית יותר, וקשה יותר להיזהר ממנה, ולכן קשה יותר להטיל את האחריות על מי שהאש שייכת לו - האחריות העיקרית מוטלת על מי שהביא סכנה זאת לעולם.

ראו גם: של מי הבור הזה?


תגובות