של מי הבור הזה?

קוד: זהו בור האמור בתורה בתנ"ך

סוג: פירוש

מאת: אראל

אל:

שמות כא33-34: "וְכִי יִפְתַּח אִישׁ בּוֹר, אוֹ כִּי יִכְרֶה אִישׁ בֹּר, וְלֹא יְכַסֶּנּוּ, וְנָפַל שָׁמָּה שּׁוֹר אוֹ חֲמוֹר: בַּעַל הבּוֹר יְשַׁלֵּם, כֶּסֶף יָשִׁיב לִבְעָלָיו, וְהַמֵּת יִהְיֶה לּוֹ"

מי אחראי לנזקים - מי שיצר את המפגע, או מי שהמפגע שייך לו?

בתלמוד בבלי, בבא קמא מט:-נ., נחלקו התנאים רבי ישמעאל ורבי עקיבא, באיזה מקרה מדובר בפסוק:

בהמשך הסוגיה נחלקו האמוראים רבה ורב יוסף לגבי מחלוקת התנאים:

מצאנו מחלוקת דומה במקום אחר -  בתלמוד בבלי, בבא קמא כח, במשנה; המשנה עוסקת באדם שהלך עם כד ברחוב, נתקל ונפל, והכד שלו גרם נזק:
בהמשך הסוגיה הסביר אביי את המחלוקת: "בתרתי פליגי" - שתי מחלוקות יש בין התנאים: "פליגי (כשהזיק הכד) בשעת נפילה, ופליגי (כשהוזק בחרסים) לאחר נפילה":
במשנה (המובאת בתלמוד בבלי, בבא קמא מט:) נפסק ש"החופר בור ברשות היחיד ופתחו לרשות הרבים, או ברשות הרבים ופתחו לרשות היחיד, ברשות היחיד ופתחו לרשות היחיד אחר- חייב", כלומר, האחריות מוטלת גם על מי שיצר את התקלה וגם מי שהתקלה שייכת לו, גם אם התקלה ברשות הרבים וגם אם היא ברשות היחיד.
  
ראו גם: נזקי בור לעומת נזקי אש.

תגובות