יהיו לך לבדך ואין לזרים אתך

קוד: ביאור:משלי ה17 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

משלי ה17: "יִהְיוּ לְךָ לְבַדֶּךָ, וְאֵין לְזָרִים אִתָּךְ"

כשאדם משקיע בפיתוח הרעיונות המיוחדים לו, ואינו מנסה לפזול לצדדים ולגזול רעיונות של אחרים, הוא זוכה למומחיות ייחודית ששייכת רק לו ואי אפשר לגזול אותה ממנו.

ניתן לפרש את הפרק בכמה רבדים (ראו בפירוש על הפסוקים הקודמים - לחפש מתחת לפנס), ובהתאם לכך ניתן לפרש גם את הפסוק שלנו בכמה רבדים:

1. ברובד המילולי, הפסוק מדבר על מקורות מים - משאב חשוב במיוחד באזורנו, שעורר מלחמות ומאבקים רבים מימי קדם ועד היום הזה. כשאדם משקיע בפיתוח מקורות המים שלו, ואינו מנסה לגזול את מקורות המים של אחרים, בסופו של דבר הוא יזכה למפעלי מים מפותחים ומשוכללים יותר משל אחרים. כדוגמה לכך ניתן להביא את המוביל הארצי, מפעל המים הגדול של מדינת ישראל, שנבנה דווקא מתוך המחסור במים, והצורך לנצל באופן הטוב ביותר את מקורות המים שבידינו.

2. הפסוק נמצא בקטע העוסק, על-פי הפשט, בנשים - הוא מזהיר את האדם שלא יפזול לכיוונן של נשים זרות, אלא יפנה את כל אהבתו כלפי אשת נעוריו, וכך יזכה לילדים שיהיו רק שלו:  "הבנים האלה יהיו שלך לבדך, ואתה תתכבד בהם, ואין לזרים חלק אתך; אבל בני הזרה אינם מיוחדים לך לבד" (מצודות).

3. האישה הזרה בספר משלי היא משל לתאוות הגוף או לעבודת אלילים, ואשת הנעורים היא משל לתורת ישראל. כשעם ישראל מקיים את התורה שה' נתן לו, ואינו פוזל לתאוות או לתורות של עמים זרים, הוא זוכה לפתח את הכישרונות הרוחניים המיוחדים לו בלבד.

ישנם פסוקים רבים בתורה המדגישים את השייכות של המצוות והמידות הטובות לעם ישראל, למשל:

פסוקים אלה מדגישים את המסר שבפסוק שלנו, המכוון לעם ישראל: יהיו לך לבדך, ואין לזרים איתך (על-פי שמות רבה טו כג).

4. המסר שבפסוק נכון גם בעולם הרוח והרעיונות: כשאדם מתמקד ברעיונות הייחודיים שלו, ואינו מנסה לגזול רעיונות של אחרים, הוא מצליח בסופו של דבר להיות מומחה לנושא שהוא עוסק בו, הוא מפתח מומחיות שאין לאף אדם אחר, "אתה לבדך תתכבד בהם ולא יחלוק אחר עמך" (רש"י).

ויש מפרשים: כשאדם משקיע בפיתוח השכל, הוא מפתח את הכוח היחיד שהוא באמת שלו בלבד: "כי השלמויות המצויות לאדם - ארבעה מינים: ראשיתן... הרכוש... וזו שלמות שאין מגע בינה ובין אותו האדם כלל, אלא... דמיון מוחלט, זה ביתי וזה עבדי והממון הזה ממוני... וכאשר יתבונן על עצמו, ימצא שכל אלה מחוץ לעצמותו...;  והמין השני...איבריו... וגם מין זה אין לשומו תכלית, לפי שהיא שלמות גופנית, ואינו לאדם מחמת שהוא אדם אלא מחמת שהוא בעל חי... ואפילו אם יגיע האדם אל התכלית והשיא, לא יגיע לכוח פרד חזק... והמין השלישי... היא שלמות המעלות המידותיות... וגם מין זה אינו אלא הצעה לזולתו... שכל המידות אינן אלא בין כל אחד מבני האדם לבין זולתו, וכאילו השלמות הזו במידותיו אין עתודתה אלא לתועלת בני אדם, ונעשה כלי לזולתו... והמין הרביעי הוא השלמות האנושית האמיתית, והיא השגת המעלות ההגיוניות, כלומר ציור מושכלות המביאות להשקפות אמיתיות בעניינים האלהיים.. והיא המשלימה את האדם שלמות אמיתית, והיא לו לבדו, והיא המעניקה לו הקיום הנצחי, ובה האדם אדם..." (רמב"ם, מורה נבוכים ג נד).

יפוצו מעינותיך חוצה - יהיו לך לבדך

בפסוק הקודם נאמר, משלי ה16: "יָפוּצוּ מַעְיְנֹתֶיךָ חוּצָה, בָּרְחֹבוֹת פַּלְגֵי מָיִם" (פירוט). איך זה מסתדר עם הפסוק שלנו, האומר שהמים "יהיו לך לבדך, ואין לזרים איתך"?

1. על-פי רוב המפרשים, הכוונה היא שתוכל לייצא מים לאחרים, אך מקור המים יישאר בבעלותך; כך גם לגבי שאר הנמשלים שהזכרנו - הילדים שלך יפוצו בעולם ויביאו כבוד למשפחתך, אך תמיד יישארו נאמנים לך ולערכיך; הרעיונות שלך יביאו תועלת לאנשים רבים, אך המומחיות תישאר שלך בלבד; עם ישראל יהיה אור לגויים אך ישמור על ייחודו הלאומי:

"הדרך להיות "אור לגויים" אינה דרך "מסיונרית", המחייבת להתרוצץ ברחבי העולם, אלא דרך ה"סגולה", העצורה והמופנמת, התובעת לבנות בנין לאומי של "ממלכת כהנים", מאירה וקורנת, המושכת את אומות העולם לבוא אליה... גם לאחר השליחות הגדולה לאמות העולם נותרה עדיין "נקודה סגולית"... גם לאחר שיקיים עם ישראל את ייעודו: יפוצו מעינתיך חוצה ברחבות פלגי-מים עדיין תישמר בו "נקודה סגולית" של "עם קדוש" הדבק בא-לוהיו באהבה עמוקה שאין לזרים חלק בה... ועליה תישא חוכמה קולה: יהיו-לך לבדך ואין לזרים אתך" (הרב חנן פורת על שמות יט5-6; מעט מן האור, יתרו ה'תשס"א; מטמון).

2. ויש שפירשו, ששני הפסוקים מתייחסים לשני מצבים שונים:

 • לפי רמתו המוסרית של התלמיד: "אם תלמיד הגון הוא - יפוצו מעינותיך חוצה, ואם לאו - יהיו לך לבדך" (רבי חנינא בר חמא, תענית ז א);
 • לפי מידת העניין של התלמיד: "כל אחד, מטבעו, כאשר הוא לומד משהו חדש, מייד רוצה להעביר את המידע לאחרים, "לזכות" עוד אנשים בתגלית שהוא גילה. אמנם, לא תמיד יש התעניינות בצד השני. אדם צמא - גומע את המים בשקיקה, ואילו מי שמרגיש רוויה - קץ במים ואינו נהנה מהם כלל. כך הם הדברים גם לגבי התורה: אדם שמרגיש בחסרונו - רוצה לדעת עוד ועוד, לאדם כזה מצוה לומר דברי תורה; אך מי שחושב שהוא מבין לבד מה הדרך הנכונה, ואין לו חפץ כלל בלימוד התורה - צריך להיזהר מאד לא להכריחו לשמוע, כי זה יגרום לו את התוצאה ההפוכה, הדברים יימאסו עליו, ויגרמו לו ריחוק." (הרב רונן חזיזה, חמש דקות תורה ביום, ב תמוז ה'תשס"ט).
 • לפי מידת העניין של הדור: "אם ראית דור שחביבין עליו דברי תורה - יפוצו מעינותיך חוצה, ואם לאו - יהיו לך לבדך ואין לזרים איתך" (רבי אלעזר, מדרש משלי; וגם ילקוט שמעוני על תהלים קיט קכו).
 • לפי רמת הקושי של הנושא הנלמד: "צוו חכמים הראשונים שלא לדרוש בדברים אלו [מעשה מרכבה] אלא לאיש אחד בלבד...  ועליהם אמר יהיו לך לבדך ואין לזרים אתך..." (רמב"ם הלכות יסודי התורה ב יב).

מאמרים נוספים - באדיבות גוגל

 • דף קשר מספר 369 - פרשת מקץ - חנוכה: "יהיו לך לבדך ואין לזרים אתך". אם נבוא, איפוא, להתאים את ברכותיה של תורה לה " תורה-אור" של נר חנוכה, כי אז עלינו לומר כי דוקא ... (cache)
 • Yeshiva.org.il: החדש הזה לכם, הדא הוא דכתיב יהיו לך לבדך ואין לזרים אתך. אמר הקב"ה איני מזהיר עובדי כוכבים על עבודת כוכבים אלא לכם שנאמר לא תעשו לכם אלילים, לא נתתי המשפט ... (cache)
 • דף יומי - חגיגה 2: כך אמרו חכמים בפירוש משל זה: דברים שהן כבשונו של עולם יהיו ללבושיך, כלומר לך לבדך, ואל תדרוש אותם ברבים, ועליהם אמר " יהיו לך לבדך ואין לזרים אתך", ... (cache)
 • פרשת לך לך: זוהי הארץ הקדושה, שהיא לעם ישראל בבחינת ' יהיו לך לבדך ואין לזרים אתך'. אך עם אברהם נכרתה גם ברית בין הבתרים, ובה אין מדובר על ארץ כנען אלא על "הארץ" - מנהר ... (cache)
 • מורה נבוכים - החלק השלישי - פרק נ"ד: אחר אינו משתתף בה עמך בשום אופן: יהיו לך לבדך [ואין לזרים אתך] (משלי ה', 17) 30. לכן ראוי שתשקוד להשׂיג את זה הקיים לך 31 ולא תתייגע ותתאמלל למען אחרים, ... (cache)
 • Yeshiva.org.il: הדא הוא דכתיב ' יהיו לך לבדך ואין לזרים אתך' [משלי ה, יז]. אמר הקדוש ברוך הוא: איני מזהיר עובדי כוכבים על עבודת כוכבים אלא לכם, שנאמר: 'לא תעשו לכם אלילם' ... (cache)
 • מדרש תנחומא / פרשת תרומה: וכן אמר שלמה: יהיו לך לבדך ואין לזרים אתך (מש' ה יז). אהבתי אתכם, אמר הקדוש ברוך הוא: ראו כמה חיבבתי אתכם. מן הארץ עד לרקיע מהלך חמש מאות שנה, ... (cache)
 • הספד של הרב גבי גולדמן: ועל זה נאמר ג€“ " יהיו לך לבדך ואין לזרים אתך". ולמה נקרא שמו "קטן"? לפי שהיה מקטין עצמו, ויש אומרים ג€“ לפי שמעט קטן היה משמואל הרמתי". ... (cache)
 • הקדמת המחבר רבינו בחיי על בראשית: דברים נקיים ראויים להסתירם. מפני זה אמר תחת לשונך כלומר חייב אתה להעלימם שלא תוציאם. מפיך.,. כענין שכתוב. (. משלי ה.) יהיו לך לבדך ואין לזרים אתך ... (cache)
 • פרשת בא: החדש הזה לכם, הדא הוא דכתיב (משלי ה, יז): יהיו לך לבדך ואין לזרים אתך. אמר הקדוש ברוך הוא: איני מזהיר עובדי כוכבים על עבודת כוכבים, אלא לכם, שנאמר (ויקרא כו ... (cache)
 • בין שתי תרבויות - תאוה לעומת איפוק: יהיו לך לבדך ואין לזרים אתך. יהי מקורך ברוך ושמח מאשת נעורך. אילת אהבים ויעלת חן. דדיה ירוך ירוך בכל עת באהבתה תשגה תמיד ". זהו אחד השירים המופלאים ביותר ... (cache)
 • ישעיהו ליבוביץ - מצוות מעשיות (משמעותה של ההלכה): אבל קולקטיביות לא תיתכן בתחום ההכרה, התחושה והערכים, שהם כולם - אפילו בעל-כרחו של כל אדם - בחינת " יהיו לך לבדך ואין לאחרים עמך", מאחר שבתחום זה אין אפשרות ... (cache)
 • עצות להינצל מנשים מפתות: יהיו לך לבדך, ואין לזרים איתך ": כשאת/ה מפיץ/ה את הדברים שאת/ה יצרת - גם אם אחרים נהנים מהם - בסופו של דבר הם רק שלך, כי הם נובעים מהיצירתיות המקורית שלך. ... (cache)
 • Sichat HaGeula #213: באים מעבודת אלול לעבודת ראש השנה, עשי"ת ועד לגילוי של שמיני-עצרת, שזו הבחינה של " יהיו לך לבדך ואין לזרים איתך". (שבת ניצבים תשכ"ב). ניצוצות של גאולה ... (cache)
 • Hebrew Old Testament - Proverbs: 5:17 יהיו-לך לבדך ואין לזרים אתך. 5:18 יהי-מקורך ברוך ושמח מאשת נעורך. 5:19 אילת אהבים ויעלת-חן דדיה ירוך בכל-עת באהבתה תשגה תמיד ... (cache)
 • www.yeshua.co.il - תלמידות: יפוצו מעיינותיך חוצה, ברחובות פלגי מים, יהיו לך לבדך ואין לזרים אתך. יהי מקורך ברוך ושמח מאשת נעוריך. איילת אהבים ויעלת חן, דדיה ירווך בכל עת, ... (cache)
 • Aneim Zmiros: די זעלבע זאך איז בשעת מען גייט אוועק פון שמח"ת, יהיו לך לבדך ואין לזרים אתך, און מען גייט אין די ענינים פון ויעקב הלך לדרכו, איז כאטש אז אזוי איז דאך דער ... (cache)
 • מדרש רבה - בא: דבר אחר החדש הזה לכם הדא הוא דכתיב (משלי ה, יז) יהיו לך לבדך ואין לזרים אתך אמר הקדוש ברוך הוא איני מזהיר עובדי כוכבים על עבודת כוכבים אלא לכם שנאמר (ויקרא ... (cache)
 • ההופעה וההתגלות | חביבה פדיה: ותבין שבלעדו לא תתנועע ברצון / ומחשבותיך בו יהיו לך לבדך ואין לזרים אתך. (אמרי שפר עמ' 202-203). הצירוף גם עשוי להיות צירוף אותיות שיש לו תפקיד בתוך הליך ... (cache)
 • המפגש על הבאר - ישיבת הר עציון (בית המדרש האלקטרוני): יז יהיו לך לבדך ואין לזרים אתך.12. יח יהי מקורך ברוך ושמח מאשת נעורך. יט אילת אהבים ויעלת חן. דדיה ירוֻך בכל עת באהבתה תשגה תמיד. ... (cache)
 • 5762 - Vayetze: יז יהיו לך לבדך ואין לזרים אתך. יח יהי מקורך ברוך ושמח מאשת נעורך. יט אילת אהבים ויעלת חן. דדיה ירוֻך בכל עת באהבתה תשגה תמיד. ... (cache)
 • ילקוט שמעוני - אחרי מות: וכן הוא אומר יהיו לך לבדך ואין לזרים אתך. בהתהלכך תנחה אותך בשכבך תשמור עליך והקיצות היא תשיחך, בהתהלכך תנהה אותך בעולם הזה, בשכבך תשמור עליך בשעית מיתה, ... (cache)
 • באורי אגדות בבא בתרא: כי בזה יהיה ודאי עושר שמור לבעליו, ועליו אמר אבותי גנזו לאחרים ואני גנזתי לעצמי שנאמר ולך תהיה צדקה, וכן אמר החכם יהיו לך לבדך ואין לזרים אתך (שם ה') והוא ... (cache)
 • ילקוט שמעוני - משלי: רבי אדא בר חנינא רמי כתיב יפוצו מעינותיך חוצה ברחובות פלגי מים, וכתיב יהיו לך לבדך ואין לזרים אתך, אם תלמיד הגון הוא יפוצו מעינותיך חוצה, ואם לאו יהיו לך ... (cache)
 • ספר אמרי שפר: והשתכל בו וישתכל בך ותבין שבלעדו לא תתנועע ברצון ומחשבותיך בו יהיו לך לבדך ואין לזרים אתך: וזו היא הדרך המביאה נפשך להיות נביאה ר"ל המחשבה הלבבית השכלית ... (cache)
 • ֳ�³ ֲ¾ֲ÷ֲ´ֳ‰ֲ¿ֲ¸ֲ¸ֲ¿ֲ¸ֲ¼: "יהיו לך לבדך ואין לזרים אתך", ובלשון. הזוהר: "ישראל ומלכא בלחודוהי". בעצם, הרי זה גם תוכן הבקשה. הפנימית של דוד נעים זמירות ישראל (בשם ...
 • טובת מראה: תירא ואל תחת אלא יהיו לך לבדך ואין לזרים. [. הגרדינים. ] אתך ח. "ו וכי תימא מאיזה צד לא יוכלו הגרדיני. נימוסין לגשת אלי לז ...
 • HITKASHRUT - "HITKASHRUT" - צעירי חב"ד - שבועון התקשרות: על הציון של צדיק ונשיא - אזי המקום לתפילה כזו הוא 54 לבדך ואין לזרים אתך " שכן מקום זה, לא זו בלבד שדינו כארץ-ישראל, אלא יש בו המעלה דארץ-ישראל כפי הדור, ... (cache)
 • 2MB PDF - םימשב יטוקל: יהיה רק לך לבדך ואין לזרים אתך אבל. הירא שמיס שאיט עוסק כלל בפרנסה רק. בתורה תמיד ומטיל אע על הציבור. שיספיקו לו אכ שכר תורתו לא לו לבדו ... (cache)
 • אשמת שומרון / אברהם מאפו: ... הן לשונך כתער מלוטש לגזור אמרים, אך גור לך פן ימלאו פיך חצץ, כי הלקח הזה, אשר אתה מטיף לי, לא שקל עובר לסוחר הוא באפרים; לכן יהי לך לבדך ואין לזרים אתך.... (cache)
 • ספר שושן סודות: ... ע"י ברוב ספיקות ולאהבתי אותך תהיה לך לבדך ואין לזרים אתך כ"א לאותם שחננם הבורא ית' דעה ואליך ועל הדומים לך אמר הנביא סוד ה' ליריאיו ובריתו להודיעם: ... (cache)
 • Heb9: וכן הוא אומר: [1000]'יהיו לבדך ואין לזרים אתך '". הירושלמי[1001] אינו מקבל את ההסבר הנ"ל לאסור לימוד חכמות אחרות ואומר שאם כך אסור לאדם ללמוד מקצוע כל שהוא ...
 • View - Yedidia.net: החדש הזה לכם, ההוא דכתיב: יהיו לך לבדך ואין לזרים אתך (משלי ה:יז), אמר הקב"ה איני מזהיר עובדי כוכבים על עבודת כוכבים אלא לכם שנאמר: לא תעשו לכם אלילים ...

תגובות