איברי גוף

קוד: איברי גוף בתנ"ך

אביונה

אָבנַיִם

אבֶר

אברה

אגרוף

אוזן

אוזני כלב

אזרוע

אִישוֹן[ג]

אליה

אַמּה[ג]

אף[ג]

אפיים

אפסיים[ג]

אצבַע

אצבע אלהים

אַצּיל

אַשּוּר

אָשוּר

אשֶך

בבת

בְדל

בהונות

בוהן

בטֻחוֹת

בטֶן

ביצה

בלֹע

בֶרֶך

בָשָׂר

בתולים

גבות

גבחת

גֵו

גַו

גוִיה

גולגולת

גוף - כללי

גופה

גחון

גִיד

גלֶד

גרגרות

גרגרת

גָרוֹן

גרֶם

דבשת

דַדים

דלת-[ראש]

דָם

דמעה

הליך

זנָב

זעָה

זקָן

זרוע

חברבורות

חדרי בטן

חוצן

חזֶה

חֵיק

חֵך

חֵלֶב

חלָל

חלציים

חֹמֶש2

חפניים

טֶפח

טֹפח

יָד

יד חרוצים

יד ליד

יותרת

יחידה

ימין2

יָרֵך

כָבֵד

כליות

כנָף

כסֶל4

כַף

כרעיים

כֶרֶשׂ

כתֵף

לֵב

לב איש

לב חדש

לב כסיל

לב מלך

לב נבון

לב צדיק

לב רע

לב רשעים

לב שמח

לבָב

לִבָּה

לַבָּה

לוח לב

לחוּם

לחי

ליבות בני אדם

לשון

לשון צדיק

לשון רכה

מאוּרה

מבושים

מוּם

מֹח

מחלפות

מלתעות

מעות

מעי

מעים

מפרקת

מפשׂעה

מצַח

מֻראָה

מרגלות

מרפא לשון

מרֵרה

מַשבֵר

מתלעות

מתניים

נבֵלה

נוצה

נחיר

נפֶש

נשמה

סנפיר

עוֹר

עורף

עורֵק

עטין

עיִן1

עיני ה'

עפעָף1

עָצֶה

עצֶם

עקֵב

פְאַת

פגֶר

פדֶר

פֶה

פחדים

פי צדיק

פי רשעים

פים

פימה

פָנים

פעמים

פרי פי איש

פרסה

פַרסִים

פרשדון

פָת

צוָּאר

ציפורן

צירים

קֱבָה

קֵבָה

קדקד

קוֻצוֹת

קֹמֶץ

קרֶב[ג]

קרחת

קרֶן

קרסול

קשׂקשׂים

קשׂקשׂת

רֹאש1

רגֶל

רוח חדשה

רחֶם

רַקָּה

שאֵר

שֹבֶל

שָבָץ

שַד

שֹד[ע]

שומרי הבית

שכֶם

שֵן

שעָל

שֵׂער

שַׂערה

שׂפָה

שָׂפָם

שפת יתר

שפת שקר

שפתי צדיק

שֹרּ

שריר

שֹרר

שֵת

תלתל

תנוך

תוספות ותגובות