ראשי >

מפתח אלפביתי - אות צ

קוד: mftx27

מאת:

אל:

צ.....אות.....לשון המקרא
צֵא.....חומר [= ל' לשון טינוף, מסרה. והוא היוצא מן האדם].....לשון המקרא
צֵאָה.....חומר.....לשון המקרא
צאל.....שורש [= שם-רבים "צאלים", והם אילנות בעלי צל, וע' רש"י איוב מ].....לשון המקרא
צאלים.....צמח [= קנה = קולמוס].....לשון המקרא
צֹאן.....חיה [= שם קיבוצי].....לשון המקרא
צאנ.....שורש [= שם "צאן", והוא כלל מין בהמה דקה].....לשון המקרא
צאצא.....שם מתואר [= רק בריבוי ("צאצאים"), נרדף לתולדות].....לשון המקרא
צאצאים אחרים של אהרן.....קבוצה.....דמות מהתנך
צאצאים אחרים של אפרים.....קבוצה.....דמות מהתנך
צאצאים אחרים של אשר.....קבוצה.....דמות מהתנך
צאצאים אחרים של בנימין.....קבוצה.....דמות מהתנך
צאצאים אחרים של גד.....קבוצה.....דמות מהתנך
צאצאים אחרים של גרשון.....קבוצה.....דמות מהתנך
צאצאים אחרים של דוד.....קבוצה.....דמות מהתנך
צאצאים אחרים של זבלון.....קבוצה.....דמות מהתנך
צאצאים אחרים של חבב.....קבוצה.....דמות מהתנך
צאצאים אחרים של יהודה.....קבוצה.....דמות מהתנך
צאצאים אחרים של יעקב.....קבוצה.....דמות מהתנך
צאצאים אחרים של יששכר.....קבוצה.....דמות מהתנך
צאצאים אחרים של כוש.....עם.....דמות מהתנך
צאצאים אחרים של כלב.....קבוצה.....דמות מהתנך
צאצאים אחרים של כנען.....עם.....דמות מהתנך
צאצאים אחרים של לוי.....קבוצה.....דמות מהתנך
צאצאים אחרים של מדין.....עם.....דמות מהתנך
צאצאים אחרים של מכיר.....קבוצה.....דמות מהתנך
צאצאים אחרים של מצרים.....עם.....דמות מהתנך
צאצאים אחרים של מררי.....קבוצה.....דמות מהתנך
צאצאים אחרים של נח.....קבוצה.....דמות מהתנך
צאצאים אחרים של נפתלי.....קבוצה.....דמות מהתנך
צאצאים אחרים של עשו.....עם.....דמות מהתנך
צאצאים אחרים של ראובן.....קבוצה.....דמות מהתנך
צאצאים אחרים של שמעון.....קבוצה.....דמות מהתנך
צאצאים של אביעזר.....קבוצה.....דמות מהתנך
צאצאים של אגג.....קבוצה.....דמות מהתנך
צאצאים של אחוח.....קבוצה.....דמות מהתנך
צאצאים של אחלי.....קבוצה.....דמות מהתנך
צאצאים של איתמר.....קבוצה.....דמות מהתנך
צאצאים של ארבע (ענקים).....עם.....דמות מהתנך
צאצאים של ארם.....עם.....דמות מהתנך
צאצאים של אשור.....עם.....דמות מהתנך
צאצאים של בוז.....קבוצה.....דמות מהתנך
צאצאים של בכר.....קבוצה.....דמות מהתנך
צאצאים של בן עמי (עמונים).....עם.....דמות מהתנך
צאצאים של האמרי.....עם.....דמות מהתנך
צאצאים של החוי.....עם.....דמות מהתנך
צאצאים של זרח.....קבוצה.....דמות מהתנך
צאצאים של חשים.....קבוצה.....דמות מהתנך
צאצאים של חת.....עם.....דמות מהתנך
צאצאים של יאיר.....קבוצה.....דמות מהתנך
צאצאים של יהונדב בן רכב.....קבוצה.....דמות מהתנך
צאצאים של יעקב - כללי.....קבוצה.....דמות מהתנך
צאצאים של יעקב - כללי: נביאים אחרונים.....קבוצה.....דמות מהתנך
צאצאים של יעקב - כללי: נביאים ראשונים.....קבוצה.....דמות מהתנך
צאצאים של יעקב - כללי: תורה.....קבוצה.....דמות מהתנך
צאצאים של יעקב - נביאים אלמוניים.....קבוצה.....דמות מהתנך
צאצאים של יעקב הקשורים לבנות או בני זוג של מנהיגים.....קבוצה.....דמות מהתנך
צאצאים של יעקב הקשורים לגיבורי דוד.....קבוצה.....דמות מהתנך
צאצאים של יעקב הקשורים למנהיגים.....קבוצה.....דמות מהתנך
צאצאים של יעקב הקשורים לנביאי שקר.....קבוצה.....דמות מהתנך
צאצאים של יעקב הקשורים לנביאים.....קבוצה.....דמות מהתנך
צאצאים של יעקב הקשורים לנביאים - כללי.....קבוצה.....דמות מהתנך
צאצאים של יעקב הקשורים לפקידי דוד.....קבוצה.....דמות מהתנך
צאצאים של יעקב הקשורים לפקידי יאשיהו ובניו.....קבוצה.....דמות מהתנך
צאצאים של יעקב הקשורים לפקידי מלכים.....קבוצה.....דמות מהתנך
צאצאים של יעקב הקשורים לפקידי מלכים אחרים.....קבוצה.....דמות מהתנך
צאצאים של יעקב הקשורים לפקידי שלמה.....קבוצה.....דמות מהתנך
צאצאים של כנען - כללי.....קבוצה.....דמות מהתנך
צאצאים של כנען - מלכי הדרום.....קבוצה.....דמות מהתנך
צאצאים של כנען - מלכי הצפון.....קבוצה.....דמות מהתנך
צאצאים של כנען - מלכים אחרים.....קבוצה.....דמות מהתנך
צאצאים של כשד (כשדים).....עם.....דמות מהתנך
צאצאים של מגוג.....קבוצה.....דמות מהתנך
צאצאים של מואב.....עם.....דמות מהתנך
צאצאים של מחול.....קבוצה.....דמות מהתנך
צאצאים של מעכה.....קבוצה.....דמות מהתנך
צאצאים של נבכדנאצר.....קבוצה.....דמות מהתנך
צאצאים של נח - ארבעת המלכים.....קבוצה.....דמות מהתנך
צאצאים של נח - חכמים בספר משלי.....קבוצה.....דמות מהתנך
צאצאים של נח - חמשת המלכים.....קבוצה.....דמות מהתנך
צאצאים של נח - כללי.....קבוצה.....דמות מהתנך
צאצאים של נח - עמים.....עם.....דמות מהתנך
צאצאים של עוץ.....קבוצה.....דמות מהתנך
צאצאים של עילם.....עם.....דמות מהתנך
צאצאים של עמלק.....עם.....דמות מהתנך
צאצאים של ענתות.....קבוצה.....דמות מהתנך
צאצאים של עשו - אלופי עשו.....קבוצה.....דמות מהתנך
צאצאים של עשו - כללי.....קבוצה.....דמות מהתנך
צאצאים של עשו הקשורים למלכי אדום.....קבוצה.....דמות מהתנך
צאצאים של פלט.....קבוצה.....דמות מהתנך
צאצאים של פלשתים.....עם.....דמות מהתנך
צאצאים של צידן.....עם.....דמות מהתנך
צאצאים של רם.....קבוצה.....דמות מהתנך
צאצאים של שבא.....עם.....דמות מהתנך
צאצאים של שוח.....קבוצה.....דמות מהתנך
צאצאים של תימן.....קבוצה.....דמות מהתנך
צאצאים של תמנע.....קבוצה.....דמות מהתנך
צאת הכוכבים.....ביטוי; זמן [= סימן לתחילת הלילה].....לשון המקרא
צב.....חיה.....לשון המקרא
צב.....תואר [= תואר לדבר המכוסה וחלול].....לשון המקרא
צבא.....שורש [= ענינו עמידה על המשמר לענין מה, ורובו צבא המלחמה, וצבא השמיים הם העומדים על המשמר לעשות רצון קונם].....לשון המקרא
צָבָא.....מופשט.....לשון המקרא
צָבָא.....שם מתואר.....לשון המקרא
צבאוֹת.....שם1 [= גדודי מלאכים בשמים ובארץ העושים את רצון ה'].....לשון המקרא
צבה.....שורש [עם כמה משמעויות שונות].....לשון המקרא
צבוֹע.....חיה [= חיה או שרץ טורף ומזיק [ע' בבא-קמא דף טז] והוא בעל גוונים הרבה].....לשון המקרא
צבוּע.....תואר [= תואר לטורף ודורס כצבועים, או שגם הוא בעל גוונין].....לשון המקרא
צבט.....שורש [= ענינו נתינה והושטה].....לשון המקרא
צבי.....מופשט.....לשון המקרא
צבי.....חיה [= חיה עם קרניים נבובות ולא מסועפות].....לשון המקרא
צביה.....חיה.....לשון המקרא
צביה.....אשה.....דמות מהתנך
צבַע.....צבע.....לשון המקרא
צבע.....שורש [= ענינו מראה וגוון, ועמו "הצבועים" ו"צבוע"].....לשון המקרא
צבעון.....גבר.....דמות מהתנך
צבעים.....צבע.....לשון המקרא
צבר.....שורש [= ענינו קיבוץ לנד וגל].....לשון המקרא
צבָת.....שם מתואר.....לשון המקרא
צבת.....שורש [= שם-רבים "צבתים", והוא אגודת עמרים].....לשון המקרא
צַד.....מקום [= עבר הימין או השמאל].....לשון המקרא
צד.....שורש.....לשון המקרא
צדה.....שורש [= ענינו עשיית דבר רע במזיד וכוונה, ועמו "נצדו" שהוא מתורגם ארמית "נשמו"].....לשון המקרא
צדוק.....כמה.....דמויות מהתנך
צדיה.....מופשט [= מענין מזיד].....לשון המקרא
צדיק.....בעל תכונה [= מי שעושה צדק - נותן לכל אחד את מה שמגיע לו, נותן שכר לטובים ועונש לרעים].....לשון המקרא
צדֶק.....מופשט.....לשון המקרא
צדק.....שורש [= לתת לכל אחד את מה שמגיע לו].....לשון המקרא
צדק דמויות.....פירושים בנושא צדק לדמויות פרטיות.....אוסף תוספת
צדק וגמול.....צדק; הגמול הא-להי, השכר והעונש.....אוסף תוספת
צדק ישראל.....צדק כללי - פירושים בנושא גמול, שכר ועונש לכלל עם ישראל.....אוסף תוספת
צדק פרט וכלל.....שכר ועונש אישי לעומת שכר ועונש קבוצתי (קולקטיבי).....אוסף תוספת
צדק פרטי.....צדק פרטי - פירושים בנושא גמול, שכר ועונש לפרט.....אוסף תוספת
צדקיה.....כמה.....דמויות מהתנך
צהב.....שורש [= ענינו מראה הנוטה לאדמימות הזהב].....לשון המקרא
צהוב.....צבע.....לשון המקרא
צהל.....שורש [= ענינו המיית קול עליזות ושמחה, ו"הצהיל" = האיר, כי השמח פניו יאירו].....לשון המקרא
צֹהַר.....שם מתואר [= חלון או אבן טובה].....לשון המקרא
צהר.....שורש [= ענינו אור ונהרה, ועמו "יצהר", והנגזר ממנו].....לשון המקרא
צהריים.....זמן [= חצות היום, שאז השמש מאיר בחזק כפליים כבשאר היום].....לשון המקרא
צַו.....מופשט [= שם מצוה בדרך גנאי].....לשון המקרא
צוֹאֶה.....תואר.....לשון המקרא
צוֹאָה.....חומר.....לשון המקרא
צוָּאר.....גוף.....לשון המקרא
צואר.....שורש.....לשון המקרא
צוד.....שורש [עם כמה משמעויות שונות].....לשון המקרא
צֻוה.....פֻעל.....לשון המקרא
צוה.....שורש.....לשון המקרא
צוח.....שורש [= ענינו הרמת קול לשמחה או לצער].....לשון המקרא
צוָחה.....קול.....לשון המקרא
צול.....שורש [= שם "צולה" ו"מצולה", וענינם עומק המים ותקפם].....לשון המקרא
צוּלה.....מקום.....לשון המקרא
צוֹם.....מופשט.....לשון המקרא
צומ.....שורש [= ענינו תענית].....לשון המקרא
צועֵר.....בעל תפקיד.....לשון המקרא
צוער.....גבר.....דמות מהתנך
צופ.....שורש [= ענינו עליית דבר למעלה].....לשון המקרא
צוּף.....אוכל [= דבש הזך והצלול, שזב מהתמרים וצף למעלה].....לשון המקרא
צוף.....גבר.....דמות מהתנך
צופה.....בעל תפקיד [= א. אדם שמעמידים על המגדל לצורך תצפית; ב. נביא; ג. אדם חכם, לא דווקא נביא].....לשון המקרא
צופר הנעמתי.....גבר.....דמות מהתנך
צוק.....שורש [= ענינו צרה, כמו עוק, ועמו "מצוּק"].....לשון המקרא
צור.....שורש [עם כמה משמעויות שונות].....לשון המקרא
צוּר.....אבן.....לשון המקרא
צור.....גבר.....דמות מהתנך
צור לבב.....ביטוי; גוף.....לשון המקרא
צורה.....מראה [= כמו תבנית].....לשון המקרא
צוריאל.....גבר.....דמות מהתנך
צורישדי.....גבר.....דמות מהתנך
צורף.....בעל תפקיד.....לשון המקרא
צורר.....בעל תכונה.....לשון המקרא
צורת מקדש יחזקאל.....צורת בית המקדש העתידי על-פי חזונות יחזקאל.....אוסף
צַח.....פעל.....לשון המקרא
צִחֵה.....תואר [= על-משקל "רעה", ובחיריק].....לשון המקרא
צחה.....שורש [= ענינו יובש].....לשון המקרא
צחוק.....קול.....לשון המקרא
צחור.....תואר.....לשון המקרא
צחח.....שורש [= ענינו זכות ובהירות].....לשון המקרא
צחיח.....מופשט [= על-משקל "הגיג" מן הגה].....לשון המקרא
צחנ.....שורש [= ענינו כמו באש].....לשון המקרא
צחצחות.....שם מתואר.....לשון המקרא
צחק.....שורש [= ענינו כמו שחק, לשמחה או ללעג].....לשון המקרא
צחק=שׂחק.....עלשורש_אות [= שורשים עם משמעות דומה, בחילוף בין שתי אותיות קרובות].....לשון המקרא
צָחַר.....שם פרטי [= תואר או שם פרטי].....לשון המקרא
צחר.....שורש [= ענינו לובן, ואולי "צחר" הוא שם מקום מרעה טוב, והצמר משם משובח, וכן האתונות].....לשון המקרא
צחר.....כמה.....דמויות מהתנך
צִי.....מבנה.....לשון המקרא
צי.....חיה.....לשון המקרא
ציבא.....גבר.....דמות מהתנך
ציבור.....שם מתואר [= דבר הצבור [רק בריבוי "ציבורים"]].....לשון המקרא
צַיָּד.....בעל תפקיד [= תואר לצד, על-משקל "גנב"].....לשון המקרא
צַיִד1.....מופשט.....לשון המקרא
צַיִד2.....שם מתואר [= מזון המוכן לזמן מרובה או לדרך].....לשון המקרא
צידה.....שם מתואר [= מזון המוכן לדרך].....לשון המקרא
צידן.....גבר.....דמות מהתנך
צידק.....פיעל.....לשון המקרא
ציה.....שורש [עם כמה משמעויות שונות].....לשון המקרא
ציָּה.....מופשט.....לשון המקרא
ציוה.....פיעל.....לשון המקרא
צָיוֹן.....מקום [= מקום שממה וחורב].....לשון המקרא
ציוּן.....מבנה [= בניין עשוי לאות ולזיכרון].....לשון המקרא
ציור תנכי.....ציור - ציורים של פסוקים מהתנך.....אוסף סגנון
ציורי חמש מגילות.....ציורי חמש מגילות.....אוסף
ציורי נביאים אחרונים.....ציורי נביאים אחרונים.....אוסף
ציורי נביאים ראשונים.....ציורי נביאים ראשונים.....אוסף
ציורי ספר דניאל.....ציורי ספר דניאל.....אוסף
ציורי ספר משלי.....ציורי ספר משלי.....אוסף
ציורי ספרי התורה.....ציורי ספרי התורה.....אוסף
ציורים של משה.....ציורים של משה.....אוסף
ציות, סירוב.....אחריות העם כלפי המנהיגים - ציות, סרבנות.....אוסף תוספת
ציחק.....פיעל.....לשון המקרא
ציים.....חיה [= תואר לשוכני ציה, בני אדם או חיות].....לשון המקרא
צִים.....מבנה.....לשון המקרא
צימוקים.....פרי [= אתכלין דענבין יבישין].....לשון המקרא
צימח.....פיעל.....לשון המקרא
צינ.....שורש.....לשון המקרא
צינה.....בגד מלחמה.....לשון המקרא
צינוק.....מבנה [= כלי מסגר].....לשון המקרא
צינור.....כלי [= מרזב].....לשון המקרא
צינים.....עשב.....לשון המקרא
ציעה.....פיעל.....לשון המקרא
ציעק.....פיעל.....לשון המקרא
ציפה1.....פיעל [= צפה וקיוה לדבר אשר יבוא].....לשון המקרא
ציפה2.....פיעל.....לשון המקרא
ציפוי.....שם מתואר [= דבר המכסה].....לשון המקרא
ציפור.....עוף.....לשון המקרא
ציפורן.....גוף [= תרגומו "טופרא"].....לשון המקרא
ציצ.....שורש [עם כמה משמעויות שונות].....לשון המקרא
ציץ השדה.....ביטוי; צמח.....לשון המקרא
צִיץ1.....צמח [= כמו פרח וניצה].....לשון המקרא
צִיץ2.....תכשיט [= טס זהב מאיר].....לשון המקרא
ציצה.....צמח [= "ציץ" בלשון נקבה].....לשון המקרא
ציצית.....בגד.....לשון המקרא
ציקלון.....בגד [= ותרגמו יונתן "לבוש"].....לשון המקרא
ציר.....שורש [עם כמה משמעויות שונות].....לשון המקרא
צִיר1.....בעל תפקיד.....לשון המקרא
צִיר2.....חומר בנין.....לשון המקרא
צירים.....גוף.....לשון המקרא
צירף.....פיעל.....לשון המקרא
צית.....שורש [= ענינו כמו יצת].....לשון המקרא
צֵל.....מראה.....לשון המקרא
צלה.....שורש [= ענינו טויית בשר באש, ועמו "צליל לחם"].....לשון המקרא
צלה.....אשה.....דמות מהתנך
צלוחית.....כלי קיבול [= צנצנת].....לשון המקרא
צלח.....שורש [עם כמה משמעויות שונות].....לשון המקרא
צֵלחת.....כלי קיבול.....לשון המקרא
צַלּחת.....כלי קיבול [= יורה].....לשון המקרא
צלִי.....שם מתואר [= דבר הצלוי].....לשון המקרא
צליל.....אוכל [= בלשון ימינו מנגינה; בלשון המקרא לחם קלוי וצלוי על-גבי גחלים, בכפל הלמ"ד, על-משקל "הגיג" מן הגה].....לשון המקרא
צלל.....שורש [עם כמה משמעויות שונות].....לשון המקרא
צלֶל.....מראה.....לשון המקרא
צֶלֶם.....מראה [= נרדף לדמות ותבנית].....לשון המקרא
צלמ.....שורש.....לשון המקרא
צלמון.....מקום פרטי [= שם הר צלמון].....לשון המקרא
צלמוֶת.....מראה [= נרדף לחושך ותוהו ובוהו].....לשון המקרא
צלמות.....שורש.....לשון המקרא
צלמנע מלך מדין.....גבר.....דמות מהתנך
צלע.....שורש [עם כמה משמעויות שונות].....לשון המקרא
צֶלַע1.....מחלה [= מכאוב].....לשון המקרא
צֶלַע2.....מקום.....לשון המקרא
צלפחד.....גבר.....דמות מהתנך
צְלָצל.....חרק [= מין ארבה, שדרכו לכסות את עין הארץ ולעשות צל. ואולי הוא מענין ב [השמעת קול ע"י הכאת דבר בדבר]. וע' רמב"ן דברים כח22].....לשון המקרא
צִלְצל.....מופשט.....לשון המקרא
צלצלים.....כלי נגינה [= כלי העשוי להשמעת קול זמר על-ידי הכאה].....לשון המקרא
צלק העמוני.....גבר.....דמות מהתנך
צם.....פעל.....לשון המקרא
צָמָא.....רגש.....לשון המקרא
צמא.....שורש [= ענינו שוקק לשתות].....לשון המקרא
צמֵא.....תואר.....לשון המקרא
צִמאָה.....רגש [= "צָמָא" בלשון נקבה].....לשון המקרא
צמאון.....מקום [= מקום [ש]אין בו מים].....לשון המקרא
צמֶד.....שם מתואר [= חיבור הזוג].....לשון המקרא
צֻמד.....פֻעל.....לשון המקרא
צמד.....שורש [= ענינו דבוק חבור וזווג].....לשון המקרא
צמדי כרם.....ביטוי; צמח.....לשון המקרא
צַמָּה.....תכשיט [= שבכה וקישורים לשערת ראש האישה].....לשון המקרא
צֶמַח.....מופשט.....לשון המקרא
צמח.....שורש [= ענינו ניצה ופריחה].....לשון המקרא
צמחים.....צמח.....לשון המקרא
צמיד.....תכשיט [= חלי היד, מחובר מב' חלקים].....לשון המקרא
צמיד.....תואר [= צמוד ומחובר [רק בצירוף "צמיד פתיל"]].....לשון המקרא
צמיד פתיל.....ביטוי; כלי [= מכסה צמוד ומחובר לכלי].....לשון המקרא
צַמִּים.....בעל תפקיד [= שם קיבוצי לחבורת שודדים].....לשון המקרא
צמיתות.....מופשט.....לשון המקרא
צממ.....שורש [= שם "צמים" ו"צמה", וענינם קישור].....לשון המקרא
צמק.....שורש [= ענינו קימוט וכווץ מיובש הליחות].....לשון המקרא
צמר.....שורש [עם כמה משמעויות שונות].....לשון המקרא
צמֶר.....חומר.....לשון המקרא
צמרת.....צמח.....לשון המקרא
צמת.....שורש [= ענינו השמדה וכריתה].....לשון המקרא
צנום.....תואר [= [בינוני פעול של "צנם"]].....לשון המקרא
צנוע.....אדם קרוב [= [בינוני פעול של "צנע"]].....לשון המקרא
צנח.....שורש [= ענינו שמיטת דבר ממקומו למטה].....לשון המקרא
צנינים.....עשב.....לשון המקרא
צניף.....בגד [= כובע ומגבעת].....לשון המקרא
צנמ.....שורש [= ענינו ריקות או יובש מרטיבות].....לשון המקרא
צננ.....שורש [עם כמה משמעויות שונות].....לשון המקרא
צנע.....שורש [= ענינו ענוה ושפלות, או הסתרה, או כניעה].....לשון המקרא
צנפ.....שורש [= ענינו כריכת דבר פאר על הראש].....לשון המקרא
צנֵפה.....שם מתואר.....לשון המקרא
צנצנ.....שורש.....לשון המקרא
צנצנת.....כלי קיבול [= תרגומו "צלוחית"].....לשון המקרא
צנק.....שורש.....לשון המקרא
צנר.....שורש.....לשון המקרא
צנתר.....שורש [= שם-רבים "צנתרות", כלים כמין צינורות].....לשון המקרא
צנתרות.....כלי.....לשון המקרא
צעד.....שורש [עם כמה משמעויות שונות].....לשון המקרא
צַעַד.....מופשט.....לשון המקרא
צעדה2.....תכשיט.....לשון המקרא
צעה.....שורש [= ענינו לכלוך וגיאול שנפשו של אדם קצה, ומתנאץ בו בריחו ובמראיתו].....לשון המקרא
צעיף.....בגד [= שמעטפין בו הנשים פניהן].....לשון המקרא
צעיר.....תואר.....לשון המקרא
צעירה.....אופי.....לשון המקרא
צענ.....שורש [= ענינו נסיחה].....לשון המקרא
צעפ.....שורש.....לשון המקרא
צעצוע.....כלי.....לשון המקרא
צעצע.....שורש [= שם-רבים "צעצועים", ותרגמו יונתן "שושנין"].....לשון המקרא
צעק.....שורש [= ענינו כמו זעק, וע' "נצעק"].....לשון המקרא
צעקה.....קול.....לשון המקרא
צֹעַר.....מקום פרטי.....לשון המקרא
צער.....שורש [= ענינו מיעוט, מוחשי או מופשט].....לשון המקרא
צף.....פעל.....לשון המקרא
צפד.....שורש [= ענינו קימוט וחבור].....לשון המקרא
צפה.....שורש [עם כמה משמעויות שונות].....לשון המקרא
צֻפה.....פֻעל.....לשון המקרא
צפו.....גבר.....דמות מהתנך
צפון.....מקום פרטי [= הכיוון שנמצא משמאל למזרח].....לשון המקרא
צפוני.....תואר [= תואר לבא מצפון].....לשון המקרא
צפור.....גבר.....דמות מהתנך
צפח.....שורש [עם כמה משמעויות שונות].....לשון המקרא
צפחת.....כלי קיבול [= כלי שתיה].....לשון המקרא
צפיון.....גבר.....דמות מהתנך
צפיחית.....אוכל.....לשון המקרא
צפיעות.....אדם קרוב [= צאצאים, בדרך גנאי].....לשון המקרא
צפיעים.....חומר [= גללי בקר].....לשון המקרא
צפיר.....חיה.....לשון המקרא
צפירה.....מופשט.....לשון המקרא
צפית.....מופשט.....לשון המקרא
צפנ.....שורש [עם כמה משמעויות שונות].....לשון המקרא
צפניה.....כמה.....דמויות מהתנך
צפניה.....צפניה.....ספר
צפנת.....שם פרטי.....לשון המקרא
צפנת פענח.....ביטוי; שם פרטי.....לשון המקרא
צפע.....שורש [עם כמה משמעויות שונות].....לשון המקרא
צֶפַע.....חיה.....לשון המקרא
צפעוני.....חיה.....לשון המקרא
צפצפ.....שורש [עם כמה משמעויות שונות].....לשון המקרא
צפצפה.....צמח.....לשון המקרא
צפר.....שורש [עם כמה משמעויות שונות].....לשון המקרא
צפַר.....פעל [= בלשון ימינו ציפצף; בלשון המקרא ירד במהירות כציפור].....לשון המקרא
צפרדֵע.....חית מים [= frog, או crocodile].....לשון המקרא
צפרדע.....שורש.....לשון המקרא
צפרה.....אשה.....דמות מהתנך
צפרנ.....שורש.....לשון המקרא
צפֶת.....מבנה [= ציפוי כמו כותרת].....לשון המקרא
צָץ.....פעל.....לשון המקרא
צִצִּים.....צמח.....לשון המקרא
צקון.....רגש.....לשון המקרא
צקל.....שורש.....לשון המקרא
צר.....בעל תכונה [= תואר לאויב].....לשון המקרא
צר.....תואר.....לשון המקרא
צר.....פעל.....לשון המקרא
צַר.....מופשט.....לשון המקרא
צַר.....אבן [= כמו "חרבות צורים", כי משקלי השמות משתנים, ראב"ע ישעיהו ה28].....לשון המקרא
צֹר.....אבן.....לשון המקרא
צרב.....שורש [= ענינו רושם קמיטת העור ע"י חום ומכוות האש].....לשון המקרא
צרבת.....מחלה.....לשון המקרא
צרה.....שורש.....לשון המקרא
צרָה.....פעל.....לשון המקרא
צָרָה.....מופשט.....לשון המקרא
צרויה.....אשה.....דמות מהתנך
צרוע.....בעל תכונה [= [בינוני פעול של "צרַע"]].....לשון המקרא
צרועה.....אשה.....דמות מהתנך
צרור.....שם מתואר [= דבר הצרור].....לשון המקרא
צרור.....גבר.....דמות מהתנך
צרח.....שורש [= ענינו שאגה והגבהת קול].....לשון המקרא
צרי.....בושם [= נטף = שרף הנוטף מעצי הקטף].....לשון המקרא
צריח.....מבנה [= בנין גבוה, שבו קול דממה כקול רם יישמע].....לשון המקרא
צֹרֶך.....מופשט.....לשון המקרא
צרכ.....שורש [= ענינו ידוע בדברי חז"ל].....לשון המקרא
צרע.....שורש [עם כמה משמעויות שונות].....לשון המקרא
צֹרע.....פֻעל.....לשון המקרא
צרעה.....חרק.....לשון המקרא
צרעת.....מחלה.....לשון המקרא
צרפ.....שורש [= ענינו התכה וזיקוק].....לשון המקרא
צרפַת.....מקום פרטי [= מדינה. ויש שם עיר בארץ צידון].....לשון המקרא
צרפת.....שורש.....לשון המקרא
צֹרר.....פֻעל.....לשון המקרא
צרר.....שורש [= ענינו כריכה וקשירה, ורובו מוסרי - לחץ ודחק, כי הנלחץ הוא כאילו קשור וצרור מלעשות רצונו וחפצו].....לשון המקרא