ראשי > תנ''ך > בראשית >


בראשית טז

1 ושרי אשת אברם לא ילדה לו ולה שפחה מצרית ושמה הגר. 2 ותאמר שרי אל-אברם הנה-נא עצרני יהוה מלדת בא-נא אל-שפחתי אולי אבנה ממנה וישמע אברם לקול שרי. 3 ותקח שרי אשת-אברם את-הגר המצרית שפחתה מקץ עשר שנים לשבת אברם בארץ כנען ותתן אתה לאברם אישה לו לאשה. 4 ויבא אל-הגר ותהר ותרא כי הרתה ותקל גברתה בעיניה. 5 ותאמר שרי אל-אברם חמסי עליך אנכי נתתי שפחתי בחיקך ותרא כי הרתה ואקל בעיניה ישפט יהוה ביני וביניך. 6 ויאמר אברם אל-שרי הנה שפחתך בידך עשי-לה הטוב בעיניך ותענה שרי ותברח מפניה. 7 וימצאה מלאך יהוה על-עין המים במדבר על-העין בדרך שור. 8 ויאמר הגר שפחת שרי אי-מזה באת ואנה תלכי ותאמר מפני שרי גברתי אנכי ברחת. 9 ויאמר לה מלאך יהוה שובי אל-גברתך והתעני תחת ידיה. 10 ויאמר לה מלאך יהוה הרבה ארבה את-זרעך ולא יספר מרב. 11 ויאמר לה מלאך יהוה הנך הרה וילדת בן וקראת שמו ישמעאל כי-שמע יהוה אל-עניך. 12 והוא יהיה פרא אדם ידו בכל ויד כל בו ועל-פני כל-אחיו ישכן. 13 ותקרא שם-יהוה הדבר אליה אתה אל ראי כי אמרה הגם הלם ראיתי אחרי ראי. 14 על-כן קרא לבאר באר לחי ראי הנה בין-קדש ובין ברד. 15 ותלד הגר לאברם בן ויקרא אברם שם-בנו אשר-ילדה הגר ישמעאל. 16 ואברם בן-שמנים שנה ושש שנים בלדת-הגר את-ישמעאל לאברם.

ראשי > תנ''ך > בראשית >


תוספות ותגובות