ישעיה

מאת: רענן

קוד: ישעיהו נביא

 

  1. מל"ב יט 2: וישלח [חזקיהו] את אליקים אשר על הבית ושבנא הספר ואת זקני הכהנים מתכסים בשקים אל ישעיהו הנביא בן אמוץ.
  2. ישעיה א 1: חזון ישעיהו בן אמוץ אשר חזה על יהודה וירושלם בימי עזיהו יותם אחז יחזקיהו מלכי יהודה.

אב:   אמוץ  

ילדים:   שאר ישוב    מהר שלל חש בז  


תוספות ותגובות