שבעת שרי פרס ומדי

מאת: רענן

קוד: שבעת שרי פרס ומדי

 

  1. אסתר א 13-14: ויאמר המלך [אחשורוש] לחכמים ידעי העתים כי כן דבר המלך לפני כל ידעי דת ודין. והקרב אליו כרשנא שתר אדמתא תרשיש מרס מרסנא ממוכן שבעת שרי פרס ומדי ראי פני המלך הישבים ראשונה במלכות.

קבוצת-אב:   פרסים ומדיים  

פריטים אחרים בקבוצת האב:   כורש    אחשורוש    ארתחששתא    ושתי    הגא    שעשגז    בגתן    תרש    התך  

הפריטים השייכים לקבוצה זו:   כרשנא    שתר    אדמתא    תרשיש    מרס    מרסנא    ממוכן  


תוספות ותגובות