עלי

מאת: רענן

קוד: עלי

 

  1. שמ"א א 3: ועלה האיש ההוא מעירו מימים ימימה להשתחות ולזבח לה' צבאות בשלה ושם שני בני עלי חפני ופנחס כהנים לה'.

קבוצת-אב:   צאצאים של איתמר  

פריטים אחרים בקבוצת האב:   חזיר  

ילדים:   חפני    פינחס  

עלי שייך גם כן לקבוצת:   אנשים ששפטו את ישראל  


תוספות ותגובות