דוד, פלטי בן ליש ומיכל בת שאול

קוד: דוד מיכל בת שאול ופלטי בן ליש בתנ"ך

סוג: הבדל_דמות

מאת:

אל: