איך לבחור כשאין מועמד מושלם

קוד: איך לבחור כשאין מועמד מושלם בתנ"ך

סוג: פירוש

מאת: אראל

אל:

על-פי התורה, יש לבחור אנשים לפי תכונות האישיות שלהם (לא לפי המצע), כמו שנאמר:
אבל מה עושים כשאין אף מועמד שיש לו כל שבע התכונות הללו? האם צריך לבחור את "הרע במיעוטו"?

תשובה חלקית ניתן לקבל מההלכה העוסקת במינוי בן מלך: "הניח בן קטן--משמרין לו המלוכה עד שיגדיל... ולא המלכות בלבד, אלא כל השררות וכל המינויין שבישראל... והוא שיהיה הבן ממלא מקום אבותיו בחכמה, וביראה. היה ממלא ביראה--אף על פי שאינו ממלא בחכמה--מעמידין אותו במקום אביו, ומלמדין אותו; וכל מי שאין בו יראת שמיים--אף על פי שחכמתו מרובה, אין ממנין אותו למינוי מן המינויין שבישראל." (רמב"ם' הלכות מלכים א ח-ט).

מנהיג צריך להיות גם ירא ה' וגם חכם; אם הוא חכם ולא ירא ה' - אסור לבחור בו בכלל, אבל אם הוא ירא ה' ולא חכם - מותר לבחור בו וללמדו.

המקור לדברי הרמב"ם הוא בבחירתו של ר' יהודה הנשיא, שבחר למנות לממשיכו את רבן גמליאל בנו, למרות שלא היה חכם כמוהו: "ורבי, מאי טעמא עבד הכי? - נהי דאינו ממלא מקום אבותיו בחכמה, ביראת חטא ממלא מקום אבותיו הוה." (כתובות קג:)

וייתכן שהמקור לבחירתו של ר' יהודה הנשיא הוא בתורה, בפסוקים המתארים את הקריטריונים לבחירת מנהיגים.

הפסוקים מבדילים בין שני סוגי התכונות:

מכאן, שהתכונות המייצגות כישרון הן הפחות חשובות, אלו תכונות שהציבור רשאי להתפשר עליהן כשאין ברירה; אולם התכונות המייצגות  מידות ומוסר הן תכונות שאסור להתפשר עליהן.

בימינו, כשאין לנו נביא שיכול "לחזות מכל העם... יראי אלהים...", אנחנו צריכים להשתדל כמיטב יכולתנו לבחור אנשים עם תכונות אלו - "אנשי חיל, יראי אלהים, אנשי אמת, שונאי בצע", או לפחות לא לבחור אנשים בעלי תכונות הפוכות.

לסיכום, אסור לבחור "רע במיעוטו", מותר לבחור "טוב במיעוטו":

תגובות