נזקי השוחד בתורה

קוד: ביאור:שמות כג8 בתנ"ך

סוג: הבדלים1

מאת: ע"פ הגר"א

אל: פירוש משלי כב12

שמות כג8: "וְשֹׁחַד לֹא תִקָּח, כִּי הַשֹּׁחַד יְעַוֵּר פִּקְחִים, וִיסַלֵּף דִּבְרֵי צַדִּיקִים"

דקויות

מדוע נאמר ושוחד לא תיקח, ולא נאמר בשום מקום ושוחד לא תיתן? ברור שגם הנותן שוחד עובר על איסור, ויקרא יט14: "וְלִפְנֵי עִוֵּר לֹא תִתֵּן מִכְשֹׁל", שהרי הוא מכשיל את הלוקח בעבירה. אולם מדוע לא נכתב איסור זה בפירוש?

- על איסור שלא נכתב בפירוש, אין עונש בידי אדם. הלוקח שוחד - ניתן להענישו בבית משפט אנושי, אולם הנותן שוחד - לא ניתן להענישו. ומדוע? - אולי כדי שהנותן לא יחשוש להלשין על הלוקח... כך יהיה קל יותר לחשוף את פשעי השוחד.

הקבלות

ישנו פסוק נוסף בתורה המתאר את הנזק שגורם השוחד, דברים טז19: "...וְלֹא תִקַּח שֹׁחַד, כִּי הַשֹּׁחַד יְעַוֵּר עֵינֵי חֲכָמִים, וִיסַלֵּף דִּבְרֵי צַדִּיקִם". מדוע יש צורך בשני פסוקים? מה ההבדל ביניהם?

1. שלושה סוגי נזקים

ישנם שלושה תנאים הכרחיים למשפט צדק:

והשוחד פוגע בשלושתם:

ומדוע הפסוק בספר שמות מתייחס ל"פיקחים", והפסוק בספר דברים מתייחס ל"חכמים"?

אולי הסיבה היא, שהפסוק בספר שמות נאמר רק זמן קצר אחרי מתן תורה, ובאותו זמן עדיין לא היו בישראל הרבה אנשים שיודעים תורה (=חכמים); בעוד שהפסוק בספר דברים נאמר 40 שנה מאוחר יותר, ואז כבר היו בישראל חכמים רבים.

2. שני איסורי שוחד

הפסוק בספר דברים נמצא בפרשה שעניינה המצוה למנות שופטים. לפי זה, פירש ר' יצחק אברבנאל, שיש שני איסורים שונים הקשורים לשוחד:

לעיון נוסף

תגובות