שיר השירים כשיר אהבה

קוד: שיר השירים כשיר אהבה בתנ"ך

סוג: אוסף

מאת: אריה נחשון

אל: