סגולות משלי - הקדמות

קוד: סגלות משלי הקדמות בתנ"ך

סוג: אוסף

מאת:

אל: סגלות משלי